Wykopki kartoflane w Muzeum Wsi Lubelskiej

Jesienne prace polowe w pełni, także i w lubelskim skansenie. Motyki, kopaczka konna i inne tradycyjne narzędzia do zbioru ziemniaków pójdą w ruch przy okazji wykopków kartoflanych, które odbędą się w pierwsza niedzielę października w Muzeum Wsi Lubelskim.

W niedzielę 3 października w godzinach 11:30-15:00 Muzeum Wsi Lubelskiej zaprasza do udziału w corocznym wydarzeniu Wykopki kartoflane. Nie zabraknie prezentacji tradycyjnego zbioru ziemniaków z użyciem motyk ręcznych i kopaczki konnej. Ponadto tegoroczne wydarzenie zostanie uzupełnione komentarzem na temat współczesnej ekologicznej uprawy roli, który poprowadzi od godz. 11:45 Wojciech Kniaziuk z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Wspólnemu zbiorowi ziemniaków będzie towarzyszyła muzyka kapeli ludowej z Lublina, która wykona przyśpiewki o pracy i tematyce jesiennej.


Spotkanie z ekspertem jest realizowane w ramach projektu pn. „Ziołowa recepta. Ekoedukacja dzieci i młodzieży w Muzeum Wsi lubelskiej” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW.

3 października 2021 r. (niedziela), pole przy zagrodzie z Żabna (sektor Wyżyna Lubelska)

godz. 11:30-15:00

Bilety: 20 zł (normalny)/10 zł (ulgowy)

inf.,fot.MWL