Przysięga terytorialsów i piknik historyczno-wojskowy

W sobotę, 25 września na terenie jednostki wojskowej na Majdanku w Lublinie, 77 żołnierzy OT złożyło przysięgę wojskową. Uroczystość połączona była z piknikiem historyczno-wojskowym pt. „Służąc Polsce”.

Była to szósta w tym roku i 35 przysięga wojskowa w historii 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Na placu apelowym licznie zgromadzili się mieszkańcy Lublina, rodziny żołnierzy, którzy właśnie zasilili szeregi 2 LBOT. Nie zabrakło również ważnych gości, z wicewojewodą lubelskim Bolesławem Gzikiem na czele.

Tradycyjnie podczas ceremonii wojskowej odczytano list szefa resortu obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, skierowany do nowych żołnierzy obrony terytorialnej.

W liście tym czytamy, mi.in. – „Wojska Obrony terytorialnej doskonale sprawdziły  podczas pandemii, czy reagowania na klęski żywiołowe i inne sytuacje kryzysowe. Teraz Wasi koledzy służą przy granicy z Białorusią, gdzie w ramach operacji „Silne Wsparcie” patrolują miejscowości objęte stanem wyjątkowym, informują mieszkańców o zagrożeniach i pomagają lokalnym samorządom
w ochronie systemów informatycznych”.

Po ceremonii odbył się piknik historyczno-wojskowy pt. „Służąc Polsce”, zorganizowany z okazji 100. rocznicy oficjalnego zakończenia wojny polsko-bolszewickiej oraz 99. rocznicy objęcia Garnizonu Lublin przez 8. Pułk Piechoty Legionów. Moc atrakcji licznie przyciągnęły mieszkańców naszego miasta oraz miłośników historii i wojskowości.

inf.,fot. WOT