Ryki: zakończyły się roboty budowlane na ul. Młynarskiej

Prace trwały niecałe pół roku. Jak informuje Starostwo Powiatowe w Rykach, wykonawca m.in. ułożył warstwę wiążącą i warstwę ścieralną, powstały chodniki, bezpieczne azyle do pieszych, utwardzono pobocza, udrożniono rowy, powstało oznakowanie poziome i pionowe.

Roboty budowlane na ulicy Młynarskiej w Rykach zostały odebrane 15 września przez komisję w składzie: Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki , Aneta Działa- Skarbnik Powiatu, Arkadiusz Dąbrowski- Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu i w imieniu współfinansującego Gminy Ryki – Marek Jóźwik Wiceburmistrz Miasta Ryki oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach – Marcin Kostyra.

“Warto zauważyć, że droga powiatowa nr 1349L podczas budowy trasy szybkiego ruchu S17 była bardzo eksploatowana. Obecnie Powiat Rycki gruntownie przebudował newralgiczny odcinek tej drogi w obrębie miasta Ryki – ulicę  Młynarską” – zauważa w komunikacie Starostwo Powiatowe w Rykach.

Prace trwały niecałe pół roku

Jak dalej informuje starostwo, wykonawca robót budowlanych, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., układała geosiatkę stalową oraz warstwy typu slurry seal. Ułożono warstwę wiążącą i warstwę ścieralną, powstały chodniki, bezpieczne azyle do pieszych, utwardzono pobocza, udrożniono rowy, powstało oznakowanie poziome i pionowe. “Inwestycja została zaprojektowana i wykonana w takiej technologii ze wzmocnieniem z siatki, aby mogła przez długie lata służyć mieszkańcom” – zapewnia urząd.

“Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349 L od km 0+616,5 do km 1+615,6 – ul. Młynarskiej w Rykach” jest finansowane środkami Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.019.532 zł. Wartość inwestycji  1.699.220,95 zł. Wkład własny pochodzi z budżetu Powiatu Ryckiego oraz dotacji Gminy Ryki w proporcji 50/50” – informuje starostwo.

inf.,fot. Starostwo Powiatowe w Rykach