W Muzeum Sił Powietrznych rozpoczęło się V Seminarium Muzealnictwa Wojskowego

Przez 3 dni konferencji odbędą się debaty nad problematyką ochrony zabytków techniki, perspektyw dla muzeów historycznych o profilu wojskowym oraz ich miejsca w strategiach rozwoju i promocji o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Uroczyste rozpoczęcie V Seminarium Muzealnictwa Wojskowego miało miejsce w środę o godzinie 10.00. Wydarzenie rozpoczęto przywitaniem zaproszonych gości przez Pawła Pawłowskiego, Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

W ramach konferencji planowane jest wiele interesujących wystąpień oraz wernisaż wystawy “Archeologia lotnicza. Archeologia lotnictwa”, który odbywa się w hangarze techniki lotniczej.

Jest to piąta edycja seminarium, które zostało zainicjowane przez dyrektora Pawła Pawłowskiego- organizatora trzech spotkań w latach 2009, 2012 i 2014 (w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu). W 2013 r. odbyło się III Seminarium organizowane przez Pilskie Muzeum Wojskowe.

Seminarium ma zasięg ogólnopolski, adresowane jest do szerokiego środowiska osób związanych z muzealnictwem wojskowym, edukacją historyczną i upowszechnianiem dziedzictwa architektury i techniki wojskowej.

Nowe perspektywy w muzealnictwie 

Celem Seminarium jest integracja środowiska muzealników, upowszechnianie dziedzictwa techniki wojskowej, wymiana doświadczeń pomiędzy muzeami państwowymi, samorządowymi i prywatnymi – społecznymi, profesjonalizacja środowiska muzealników wojskowych oraz prezentacja dobrych praktyk w muzealnictwie.

W tym roku tematem wiodącym seminarium jest szeroko pojęta problematyka nowych perspektyw w muzealnictwie, związanych z gromadzeniem, ochroną i upowszechnianiem zbiorów: Przyszłość – Przeszłości.

Jak pisze MSP, “zastosowane przez nas motto, jest nawiązaniem do myśli, jaka przyświecała księżnej Izabeli Czartoryskiej przy tworzeniu pierwszego w Polsce muzeum – Świątyni Sybilli w Puławach. W zamyśle księżnej Czartoryskiej, otwarte w 1801 roku muzeum miało zachować dla przyszłych pokoleń skarby kultury i sztuki”.

Jak dalej informuje placówka, “naszym zamierzeniem jest zwrócenie uwagi na perspektywy dla dziedzictwa przeszłości w zakresie ich ochrony i udostępniania. Pragniemy także wspólnie zaprezentować scenariusze, strategie i przewidywania uwzględniające rolę zabytków (owej przeszłości) w rozwoju społeczeństw i możliwości odpowiadania na wyzwania współczesności”.

“Temat ten nawiązuje także do tegorocznego hasła ICOM Międzynarodowego Dnia Muzeów – „Przyszłość muzeów: Odzyskaj i wyobraź sobie na nowo” – które jest zaproszeniem skierowanym do muzealników oraz społeczności lokalnych do tworzenia, wyobrażania sobie i dzielenia się nowymi praktykami w zakresie zabezpieczania prawnego i fizycznego obiektów muzealnych, oraz wdrażania nowych form komunikacji z odbiorcami” – czytamy w komunikacie dęblińskiego muzeum.

Kryzys COVID-19 a kultura i turystyka

Ponadto muzeum zwraca uwagę, że rok 2020 był inny niż wszystkie. Kryzys COVID-19 gwałtownie ogarnął cały świat, wpływając na każdy aspekt naszego życia, także na sektor kultury i turystyki. Kryzys ten służył jednak również jako katalizator dla kluczowych innowacji, w szczególności w zwiększeniu nacisku na cyfryzację oraz tworzenie nowych form doświadczenia kulturowego i rozpowszechniania.

“Nastąpiła widoczna ewolucja w formie komunikacji z publicznością – programy takie jak np. „Kultura w sieci”, wyzwoliły kreatywność w sposobach prezentacji zbiorów poprzez platformy internetowe. Kulturowa kwarantanna nie obejmowała wirtualnej rzeczywistości, dając publiczności substytut obecności w muzeach i fizycznego uczestnictwa. Miernikiem zainteresowania zbiorami stały się dane o unikalnych widzach oraz o średniej liczbie wyświetleń stron. Wirtualny świat spowodował jednak konfrontację z niemierzalnym problemem: nieobecnością odbiorcy wykluczonego cyfrowo, tradycyjnie i konserwatywnie pojmującego obcowanie z dziełem sztuki, także osób z niepełnosprawnościami” – czytamy dalej na stronie muzeum.

“Specjalnością muzeów jest pielęgnowanie przeszłości, jednak w każdym aspekcie bieżącego funkcjonowania stykamy się z problemami współczesności i przyszłości. Kryzys klimatyczny wymusza na placówkach ponowną analizę ich roli i misji, jako instytucji działających w służbie społeczeństwa i jego rozwoju. Pandemia wirusa COVID-19, ogłoszona w marcu 2020 r przez WHO, to jeden z przejawów kryzysu klimatycznego. Muzea funkcjonują w zglobalizowanym świecie, stałego wzrostu populacji ludzkiej, mobilności, niekontrolowanej eksploatacji zasobów naturalnych, dynamicznej dystrybucji dóbr i towarów. Problematyka ta nawiązuje do planów zmiany definicji muzeum podczas Konferencji Generalnej ICOM w Kioto w 2019 roku. Nowa propozycja prezentuje Muzea jako przestrzenie dialogu na temat przeszłości i przyszłości, działające w celu kolekcjonowania, przechowania, badania, interpretowania, wystawiania i zachęcania do zrozumienia świata, mając na celu wkład w (budowanie) ludzkiej godności i sprawiedliwości społecznej, powszechnej równości i dobrostanu planety.

Przyjrzymy się tym zagadnieniom z punktu widzenia muzeów państwowych, samorządowych, jak prowadzonych przez organizacje pozarządowe i osoby prywatne”.

/inf. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie/