CyberWOT dla lokalnego samorządu

W czwartek, 9 września br., żołnierze z Zespołu Działań Cyberprzestrzennych WOT przeprowadzili pierwsze szkolenie z cyberbezpieczeństwa w ramach operacji „Silne wsparcie”.

Mobilne Zespoły Oceny Wsparcia 2 Lubelskiej Brygady OT spotykają się z samorządowcami i lokalnymi liderami na terenach objętych stanem wyjątkowym. Monitorują sytuację i oceniają zakres ewentualnego wsparcia. – Celem operacji „Silne Wsparcie” jest wzmocnienie odporności społeczności lokalnej na terenach przygranicznych na kryzys o charakterze hybrydowym – poinformował kpt. Damian Stanula, oficer prasowy 2LBOT.

Jak dalej informuje 2LBOT, szczególnie zagrożone na oddziaływanie hybrydowe mogą być systemy teleinformatyczne polskiej administracji. Zwłaszcza systemy gminne i powiatowe w strefie objętej stanem wyjątkowym. – Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom, Wojska Obrony Terytorialnej zaoferowały samorządowcom szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Grupę żołnierzy – specjalistów z wieloletnim doświadczeniem do tych działań wydzielił Zespół Działań Cyberprzestrzennych Dowództwa WOT – mówi kpt. Stanula.

Pierwsze szkolenie odbyło się w czwartek

Pierwsze tego typu szkolenie, na wniosek samorządowców odbyło się 9 września br. w jednym z urzędów gminy na terenie objętym stanem wyjątkowym w województwie lubelskim. Żołnierze Cyberkomponentu DWOT przeprowadzili szkolenie z zakresu aktualnych zagrożeń w cyberprzestrzeni. W tym mediów społecznościowych, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz sposobów oceny wiarygodności informacji publikowanych w mediach elektronicznych i na portalach informacyjnych. Spotkanie podsumowano rekomendacjami i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Oprócz wykładów, przeprowadzono również warsztaty dla informatyków pracujących dla lokalnego samorządu. Objęły monitoring i doradztwo w zakresie zabezpieczenia systemów teleinformatycznych na włamania. W szkoleniu wzięli udział urzędnicy, kierownicy podległych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół, a także pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy oraz Gminnego Centrum Kultury.

– Ze strony Zespołu Działań Cyberprzestrzennych DWOT oraz 2 Lubelskiej Brygady OT dziękujemy za zaangażowanie, gościnność oraz współpracę podczas szkolenia – mówi. kpt.Stanula. – Szkolenie z cyberbezpieczeństwa będą sukcesywnie przeprowadzane w kolejnych gminach. Zespół Działań Cyberprzestrzennych DWOT tworzą wysokiej klasy specjaliści z kilku
i kilkunastoletnim doświadczeniem. Na co dzień pracują w krajowych i międzynarodowych firmach sektora IT – zapewnia.

Samorządy na terenach objętych stanem wyjątkowym w województwie lubelskim, które są zainteresowane szkoleniami z cyberbezpieczeństwa, mogą zgłaszać zapotrzebowanie bezpośrednio do Mobilnych Zespołów Oceny Wsparcia 2 LBOT lub za pomocą strony internetowej „Pomoc WOT” (https://pomocwot.ron.mil.pl/).

 

 

/inf.,fot. 2LBOT/