Salmonella w jednej z partii jaj z Biedronki. GIS wydał ostrzeżenie

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność pałeczek Salmonella Enteritidis na powierzchni skorupek oraz w treści jaj jednej z partii dostarczonych do sieci Biedronka.

Ostrzeżenie dotyczy jaj świeżych marki Moja Kurka, partii nr 17/09/2021 PSK 98 z datą przydatności 17.09.2021r. Skorupki tych jaj posiadają kod 3PL30211306.

Główny Inspektorat Sanitarny informuje że nie należy spożywać jaj z partii określonej w tym ostrzeżeniu, szczególnie na surowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.

Producent jaj, Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Augustyniak Dariusz w Będlewie, po otrzymaniu informacji o niezgodności rozpoczęło wycofanie partii kwestionowanych jaj z obrotu oraz poinformował odbiorców.

Zakład w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej dotychczas nie stwierdził niezgodności, zarówno w procedurach higienicznych jak i badaniach laboratoryjnych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu, nadzorujący producenta kwestionowanych jaj, w ramach postępowania pobrał próbki urzędowe z kurników, z których one pochodzą.

Zasady ostrożności w obchodzeniu się z jajami znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

/inf., zdj. GIS/