Dęblin: projekt „AKTYWNA JESIEŃ”

Trzy lata spędziliśmy z fantastycznymi  ludźmi  w projekcie Aktywna Jesień realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Były to lata pełne cennych doświadczeń, wspólnych chwil radości i przygód.

Szczególne podziękowania składamy na ręce inicjatorki projektu  Burmistrz Miasta Dęblin Pani Beaty  Siedleckiej oraz realizatorów projektu, Dyrektorów  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie: Pani Moniki Kośmińskiej i Pani Anety Sztobryn.

W zajęciach w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych uczestniczyło 75 osób. Nasi seniorzy chętnie uczyli się obsługi komputera, z zapałem tworzyli dzieła sztuki na warsztatach z arteterapii, rozwijali talent muzyczno-rytmiczny na muzykoterapii, wymieniali się doświadczeniem życiowym na treningach kompetencji społecznych. Wolny czas umilały wyjazdy integracyjne do Kozłówki, Janowca, Muzeum Wsi Lubelskiej. O zdrowie fizyczne i psychiczne seniorów dbały: pielęgniarka, fizjoterapeutka i psycholog.

W trosce o najstarszych mieszkańców naszego miasta zorganizowaliśmy Mobilny Punkt Opieki. Objęliśmy wsparciem 20 osób, które wymagały pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Dla przypomnienia tych wspaniałych chwil zapraszamy do galerii.

Autor zdjęć: Monika Wiejak, Beata Kupajczyk, Magdalena Kuna

Autor tekstu: Monika Wiejak

https://ops.deblin.pl/