Badania z programu “Profilaktyka 40PLUS” zrobisz w SPZOZ w Dęblinie

Drodzy Pacjenci uprzejmie informujemy, że od dziś realizujemy program „Profilaktyka 40PLUS” – poinformował w poniedziałek Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.

 Jak dalej informuje placówka, „Profilaktyka 40PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera: morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi; stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy; stężenie glukozy we krwi; AlAT, AspAT, GGTP; poziom kreatyniny we krwi; badanie ogólne moczu; poziom kwasu moczowego we krwi; krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera: morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi; stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy; stężenie glukozy we krwi; AlAT, AspAT, GGTP; poziom kreatyniny we krwi; badanie ogólne moczu; poziom kwasu moczowego we krwi; krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT); PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny: pomiar ciśnienia tętniczego; pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI); ocena miarowości rytmu serca.

Jak zgłosić się na badanie?

Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem infolinii 22 735 39 53 – (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka.

Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system. Na badania należy zgłosić się z dowodem osobistym.

Jak zaznacza SPZOZ, pacjenci proszeni są o wcześniejszy kontakt z laboratorium SPZOZ przy ul. Rynek 14: (81) 880 10 69 (w godzinach 7:00-14:35).

 

 

fot.pixabay/inf.SPZOZ