Cyfrowa wypożyczalnia publikacji naukowych Academica w Dęblinie

Miejska Biblioteka Publiczna przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.

Jak poinformowała placówka, korzystanie z tego rodzaju narzędzia umożliwia dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism). Przeszukiwanie ponad trzymilionowego, wielodziedzinowego zasobu (również tego objętego ochroną prawa autorskiego) oraz rezerwację obiektów i tworzenie do nich notatek

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica jest pomocna np. w trakcie pisania pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Z terminali można skorzystać w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Okólnej 19 w Dęblinie.

inf.MBP w Dęblinie