Europejskie korelacje – międzynarodowy projekt w ZSZ nr 2 w Dęblinie

Nad wspólnym projektem pt. „Europejskie korelacje“ uczniowie ze szkół w Hiszpanii, Chorwacji i Polski pracowali od marca do maja. Tym razem wykorzystywali swoje umiejętności matematyczne i językowe.

Jak zaznacza szkoła, projekt edukacyjny na eTwinning to nie tylko wykorzystanie TIK, ale również rozwijanie kreatywności. W projekcie udało się połączyć ważne kompetencje kluczowe.

“W założonych działaniach uczestnicy mieli okazję wykazać się pomysłowością np. w opracowywaniu zasad współpracy czy tworzeniu logo projektu. W tej części sprawdziła się młodzież z klasy o profilu organizacja reklamy. Jednak większość zadań opierała się na statystyce. Zadaniem uczniów było przygotowanie i opracowanie ankiety, wyszukiwanie potrzebnych informacji w Eurostat, prezentacja i analiza opracowywanych danych. Za tę część odpowiedzialni byli ekonomiści. W finale uczniowie współpracowali w zespołach międzynarodowych. Swoje umiejętności językowe mógł sprawdzić każdy, ponieważ wszystkie zadania opracowywane były w języku angielskim” – informuje ZSZ nr 2 w Dęblinie.

Koordynatorami projektu były Marta Cybula i Aldona Bakiera – Walaszek.

– Dla naszych uczniów to cenne doświadczenie i pracowali z dużym zaangażowaniem. Projekt realizowany był w oparciu o wymagania potrzebne do uzyskania Krajowej Odznaki Jakości – podkreślają.

 

inf. Marta Cybula