Ministerstwo Zdrowia: głównym celem reformy psychiatrii jest dostępna, kompleksowa opieka i pomoc

Głównym celem reformy psychiatrii jest dostępna, kompleksowa opieka i pomoc – mówiła w poniedziałek podczas III Kongresu Zdrowia Psychicznego Dorota Olczyk z Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

Przedstawicielka resortu zdrowia wskazała podczas obradującego w Warszawie kongresu, że jego hasło “Od instytucji do środowiska – dostępność i szacunek” jest zbieżne z polityką i ideami, którymi kieruje się ministerstwo w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

– Od 2017 r., czyli od uchwalenia drugiej edycji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Ministerstwo Zdrowia w bardzo intensywny sposób realizuje reformę zdrowia psychicznego, której głównym celem jest przede wszystkim zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi powszechnie dostępnej i kompleksowej opieki oraz wszelkiej pomocy, która jest niezbędna do życia w środowisku rodzinnym i społecznym – mówiła.

Priorytetem obecnie wdrażanej reformy jest – jak mówiła – jest dobro pacjenta i wsparcie jego najbliższych.

– Warto podkreślić, że przy realizacji kluczowych i strategicznych działań Ministerstwo Zdrowia podejmuje i nadal będzie podejmowało współpracę z wieloma ekspertami z dziedziny zdrowia psychicznego, konsultantami krajowymi, ale także organizacjami pozarządowymi i środowiskami pacjenckimi – akcentowała.

Olczyk przypominała m.in., że obecnie funkcjonują 33 Centra Zdrowia Psychicznego. Wyraziła nadzieję, że jeszcze w tym roku dołącza kolejne podmioty. Zwracała  też uwagę, że reforma dotyczy nie tylko pacjentów pełnoletnich, ale także dzieci i młodzieży.

 

 

 

źródło: pap