Antonina Pawłowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dęblinie laureatką Wojewódzkiego Konkursu

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu odbędzie się 15 maja na dziedzińcu przy Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim. Antonina weźmie w nim udział wraz nauczycielem plastyki.

Wojewódzki Konkurs „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie” odbył się w kwietniu. Tematem konkursu była problematyka związana z Konstytucją 3 Maja jako aktem niosącym gwarancje swobód obywatelskich, tradycji chrześcijańskich, tolerancji i ogólnoludzkich wartości. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie wiersza (w kategorii literackiej) lub opracowanie autorskiej pracy plastycznej w dowolnej technice plastycznej.

W konkursie wzięło udział m.in. kilku uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dęblinie. – Powstały piękne prace wykonane zarówno tradycyjnymi jak i eksperymentalnymi technikami plastycznymi, w których uczniowie wykazali się kreatywnością, poszukując ciekawych oraz oryginalnych rozwiązań – mówi Kamila Kuźma-Smaga, nauczyciel plastyki w SP nr 2.

Spośród 860 prac nadesłanych ze szkół województwa lubelskiego wyłoniono sześciu laureatów w kategorii plastycznej i sześciu laureatów kategorii literackiej.

– Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły Antonina Pawłowska z klasy 7a została laureatką konkursu w kategorii plastycznej – mów Kuźma-Smaga.

Antonina zaproszona została wraz nauczycielem plastyki na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu, które odbędzie się 15 maja na dziedzińcu przy Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim.

– Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły na szczeblu województwa, a Antosi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów plastycznych! – mówi Kamila Kuźma-Smaga.

Konkurs zorganizowany został przez Beatę Mazurek Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Teresę Misiuk- Lubelskiego Kuratora Oświaty pod Honorowym Patronatem Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

inf. Kamila Kuźma-Smaga; fot. Antonina Pawłowska – praca „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie”