Matura w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie

We wtorek, środę i czwartek o godzinie 9 tegoroczni maturzyści przystąpili do obowiązkowego pisemnego egzaminu z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego na poziomie podstawowym. W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie matura kończy się 19 maja.

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie ma w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 procent punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służy tylko przy rekrutacji na studia.

– Życzymy Wam łatwych zadań, prostych tematów, połamania piór, optymizmu i dużo wiary we własne siły! Dacie radę! – czytamy w komunikacie ZSZ nr 1 w Dęblinie.

/inf.,fot.ZSZ nr 1/