Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/pasikur/ftp/wp/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/pasikur/ftp/wp/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/pasikur/ftp/wp/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/pasikur/ftp/wp/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/pasikur/ftp/wp/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/pasikur/ftp/wp/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/pasikur/ftp/wp/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/pasikur/ftp/wp/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 717

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/pasikur/ftp/wp/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/pasikur/ftp/wp/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/pasikur/ftp/wp/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 560
UMWL przedłużenia nabór do konkursu „Tajemniczy ogród dla pszczół i dzikich zapylaczy” – DNews – Dęblin News – REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY

UMWL przedłużenia nabór do konkursu „Tajemniczy ogród dla pszczół i dzikich zapylaczy”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zdecydował o przedłużeniu do 30 kwietnia br. terminu nadsyłania zgłoszeń do konkursu „Tajemniczy ogród dla pszczół i dzikich zapylaczy”. Łączna pula nagród w konkursie to ponad 40 tysięcy złotych.

Jak wyjaśnia Urząd, “decyzja ta została podyktowana obecną sytuacją epidemiczną w kraju. Zdalne nauczanie dzieci mogło utrudnić mieszkańcom regionu, a przede wszystkim grupom szkolnym i przedszkolnym podjęcie decyzji o udziale w konkursie, a tym samym zobowiązanie się do spełnienia konkursowych warunków”.

W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” organizatorzy zapraszają do udziału w kolejnym projekcie, którego celem jest edukacja ekologiczna mieszkańców województwa, a także włączenie w czynną ochronę pszczół poprzez zwiększenie terenów miodo- i pyłkodajnych. Ideą konkursu jest także popularyzacja szkolnej wiedzy o biologii i ekologii pszczół oraz o ochronie gatunkowej owadów w tym rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody i postaw ekologicznych.

Jak informuje UMWL, konkurs przebiega dwuetapowo. Etap pierwszy (zgłoszeniowy) polega na przesłaniu organizatorowi elektronicznego zgłoszenia, w którym uczestnik zobowiązuje się do wykonania konkursowego zadania oraz akceptuje warunki udziału w konkursie.

Natomiast etap drugi (praktyczny) polega na:

1) zaprojektowaniu i utworzeniu ciekawie zaaranżowanego ogrodu przyjaznego pszczołom, w tym na: przygotowaniu gruntu, wysianiu nasion, zasadzeniu roślin, ustawieniu elementów wyposażenia, takich jak domków i poidełek dla zapylaczy, doglądaniu i pielęgnowaniu ogrodu, przy czym ogród ten może być utworzony wyłącznie na terenie, do którego prawa posiada uczestnik konkursu (właściciel/posiadacz/dzierżawca posesji itp.);

2) uczestnictwie w zajęciach (lekcjach) o życiu i znaczeniu pszczół – zadanie tylko dla uczestników kategorii szkolnej;

3) prowadzeniu i przesłaniu organizatorowi dokumentacji fotograficznej z procesu tworzenia ogrodu oraz z docelowych efektów tej pracy,

4) wypełnieniu i przesłaniu organizatorowi sprawozdania z przeprowadzonej akcji zakładania i pielęgnacji ogrodu, a w przypadku kategorii szkolnej – także z przebiegu zajęć (lekcji) o życiu i znaczeniu pszczół.

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy wo. lubelskiego

Adresatami konkursu są mieszkańcy województwa lubelskiego, przy czym zgłoszenia do udziału mogą nadsyłać wyłącznie osoby pełnoletnie. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

1) szkolnej – przeznaczonej dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, takich jak: przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych,

2) indywidualnej – przeznaczonej dla osób prywatnych.

Nagrody

Dla autorów najpiękniejszych ogrodów przyjaznych pszczołom przyznane zostaną następujące nagrody:

w kategorii szkolnej:

  1. miejsce: nagroda rzeczowa o wartości ok. 2000 zł dla placówki oraz zestaw maksymalnie 30. upominków indywidualnych o wartości ok. 200 zł każdy oraz wyjazd na warsztaty pszczelarskie dla uczniów placówki biorących udział w projekcie zakładania i pielęgnacji zwycięskiego ogrodu,
  2. miejsce: nagroda rzeczowa o wartości ok. 1800 zł dla placówki oraz zestaw maksymalnie 30. upominków indywidualnych o wartości ok. 200 zł każdy oraz wyjazd na warsztaty pszczelarskie dla uczniów,
  3. miejsce: nagroda rzeczowa o wartości ok. 1500 zł dla placówki oraz zestaw maksymalnie 30. upominków indywidualnych o wartości ok. 200 zł każdy oraz wyjazd na warsztaty pszczelarskie dla uczniów.

w kategorii indywidualnej:

  1. miejsce – nagroda rzeczowa o wartości ok. 1500 zł,
  2. miejsce – nagroda rzeczowa o wartości ok. 1200 zł,
  3. miejsce – nagroda rzeczowa o wartości ok. 1000 zł.

W kategorii indywidualnej jury przyzna także 50 wyróżnień w postaci równorzędnych nagród rzeczowych o wartości ok. 300 zł każda.

Regulamin konkursu, interaktywny formularz zgłoszenia oraz wszelkie informacje o konkursie i materiały pomocnicze znajdują się na stronie internetowej: www.lubelskie.pl/pszczola, w zakładce „Konkursy”. Można także do nas zadzwonić: (81) 44 16 764 lub napisać: pszczola@lubelskie.pl.

 

 

/inf., fot.UMWL/pixabay/