Wojsko: Szkolenie kondycyjne w Zakopanem

W pierwszym kwartale 2021 r. Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem, mimo ograniczeń związanych z obostrzeniami dotyczącymi wirusa COVID-19, w pełni zrealizował planowaną działalność szkoleniową.

Przez pierwsze miesiące przeprowadzono trzy turnusy szkoleniowo-kondycyjne, dwa kursy SERE na poziomie „B” oraz dwa kursy z zakresu stosowania technik linowych w ratownictwie lotniczym. Jedynym elementem z działalności szkoleniowej, który nie zrealizowano to Mistrzostwa Sił Powietrznych w narciarstwie zjazdowym, które zostały odwołane ze względu na zamknięte stoki narciarskie.

W trakcie tego kwartału – 18 lutego – Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo Kondycyjny w Zakopanem w ramach swojej działalności szkoleniowej zorganizował również Światowy Dzień Sportu Wojskowego. Jak wymienia Szef Szkolenia WOSzK mjr Czesław Studencki „w dniu tym kadra zawodowa Ośrodka, pracownicy resortu obrony narodowej oraz personel latający przebywający na turnusie szkoleniowo kondycyjnym, uczestniczyli w zawodach sportowych w narciarstwie zjazdowym oraz w turnieju unihokeja”.

Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo – Kondycyjny w Zakopanem w ramach codziennego funkcjonowania realizuje turnusy szkoleniowo-kondycyjne dla personelu latającego SZ RP, szkolenie pokładowego personelu aeromedycznego z zakresu stosowania technik linowych w ratownictwie lotniczym, szkolenia SERE poziomu A, B oraz B i C “VIP”, a także turnusy rehabilitacyjne dla rodzin żołnierzy, którzy ponieśli śmierć podczas wykonywania obowiązków służbowych.

/inf. 4SLSz/fot.WOSzK Zakopane/