Dęblin: Przysięga wojskowa żołnierzy Służby Przygotowawczej 41. BLSz

W piątek, 2 kwietnia na placu przed “Starym Portem Lotniczym” Elewi Służby Przygotowawczej 41. BLSz złożyli uroczystą przysięgę wojskową.

Uroczystość rozpoczął Dowódca 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk pil. Artur Borkowski. Po odegraniu Hymn Rzeczypospolitej Polskiej, w trakcie którego wciągnięto Flaga Państwową na maszt Elewi, zgodnie z Rotą przysięgi wojskowej, złożyli przysięgę na sztandar JW 4929. Słowa przysięgi wypowiadał Dowódca 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk pil. Artur Borkowski.

Podczas uroczystości wyróżniono żołnierzy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w szkoleniu podstawowym. Dowódca 41. BLSz wręczył wyróżnionym żołnierzom listy gratulacyjne. Po wyróżnieniach przedstawiciel elewów wygłosił przemówienie okolicznościowe.

Ceremonię przysięgi uświetniła Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych. Uroczystość zakończyła się odegraniem “Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego” oraz defiladą pododdziałów biorących udział w uroczystości.

/inf.,fot.41.BLSz/