Umowa na budowę obwodnicy Dęblina podpisana

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się dziś wideokonferencja, w trakcie której podpisano umowę na realizację projektu pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 w mieście Dęblin”. Łączna wartość robót budowlanych to blisko 45 mln zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawny Fundusz Dróg Samorządowych). Inwestycję – blisko 5 km drogi – zrealizuje firma STRABAG.

W wydarzeniu uczestniczyli: marszałek Jarosław Stawiarski, wicemarszałek Michał Mulawa, burmistrz Dęblina Beata Siedlecka, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera oraz dyrektor Oddziału Lubelskiego firmy STRABAG Marcin Zieliński.

– Dęblin czeka na obwodnicę od 1970 roku. To zadanie inwestycyjne pozwoli udrożnić przejazd do Kozienic i Radomia, ale również zrealizować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. – mówiła burmistrz miasta Beata Siedlecka.

– Jestem przekonany, że ta inwestycja nie tylko zwiększy atrakcyjność turystyczną regionu nadwiślańskiego, ale poprawi także bezpieczeństwo mieszkańców
i korzystających z obwodnicy kierowców – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

– Obwodnica Dęblina jest przykładem dobrej współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z polskim rządem. Inwestycja jest w całości finansowana ze środków zewnętrznych. Dzięki temu środki z budżetu województwa będziemy mogli przeznaczyć na kolejne działania – dodał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

Firma STRABAG wejdzie na plac budowy zaraz po podpisaniu umowy.

– Planujemy wejść na plac budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy. Postaramy się, jeżeli nie będzie nieprzewidzianych okoliczności, ukończyć prace do końca przyszłego roku – powiedział Dyrektor Oddziału Lubelskiego Firmy STRABAG Marcin Zieliński.

Pierwszy etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy na odcinku od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w mieście Puławy, to budowa obwodnicy Dęblina. Jego całkowita długość to 4,7 km.

W ramach projektu zaplanowano m.in.: rozbudowę 8 skrzyżowań – w tym 3 rond, budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej, przebudowa przejazdów kolejowych na torze dojazdowym do bocznic WBK 214, budowę, rozbudowę oraz przebudowę chodników, zatok autobusowych oraz zjazdów na przyległe działki, a także budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych.

Termin zakończenia robót to początek 2023 roku.

/inf.,fot.UMWL/