Szkolenie lotnicze na dęblińskim lotnisku

W Dęblinie piloci samolotów odrzutowych, transportowych oraz śmigłowców szlifują kunszt lotniczy, doskonalą umiejętności oraz podnoszą swoje kwalifikacje.

Jak informuje 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, niezależnie od pory roku, czy konieczności realizacji wielu istotnych zadań wynikających z bieżącej działalności podległych jednostek, zarówno personel latający, jak i naziemny największy nacisk kładzie na wyszkolenie kolejnych pokoleń pilotów Sił Powietrznych. “Możliwość prowadzenia tego rodzaju działań, oprócz posiadania odpowiedniego sprzętu, warunkuje posiadanie odpowiednio wyszkolonego personelu latającego, zabezpieczającego oraz dowódczego” – informuje 4SLSz.

Nadrzędnymi celami szkolenia personelu są: opanowanie techniki pilotowania, eksploatacji sprzętu, poruszania się w przestrzeni powietrznej, taktycznej i operacyjnej, operowania uzbrojeniem oraz techniki i taktyki walki powietrznej. “Kadra instruktorsko-dydaktyczna nie zapomina o tym, że jej własne przygotowanie i wyszkolenie ma ogromny wpływ na wykonanie powierzonych zadań, które wynikają z programu szkolenia” – czytamy w komunikacie 4SLSz.

Zdjęcia: Mateusz Chodelski