Mieszkańcy osiedla Lotnisko apelują o odśnieżanie dróg i chodników

Mieszkańcy osiedla Lotnisko w Dęblinie apelują do służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie ulic i chodników, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli posesji o dokładniejsze odśnieżanie w okresie zwiększonych opadów śniegu. MZGK potwierdza, że największym problemem podczas odśnieżania są zaparkowane w pasie drogowym auta.

– Seniorzy, często osoby samotne z ograniczeniami ruchowymi, w okresie zimowym są szczególnie narażeni na problemy z dotarciem do sklepu, lekarza czy apteki. Ostatnie opady śniegu w Dęblinie, ujawniły spore rezerwy dotyczące wywiązywania się z obowiązku odśnieżania posesji przez ich właścicieli oraz przez służby, które zajmują się zimowym utrzymaniem miasta – piszą mieszkańcy osiedla Lotnisko.

Mieszkańcy zwracają również uwagę, że próba bezpiecznego pokonania nawet kilkudziesięciu metrów od bramy posesji do punktu docelowego jest często niemożliwa.

– Jedynie nieliczne wspólnoty w pełni dbają o odśnieżenie ciągów pieszych w ramach swojego zakresu odpowiedzialności za powierzony teren. Generalnie akcja zimowa jest chaotyczna. Brak jest działań kompleksowych – stwierdzają. – Niestety wiele wspólnot i właścicieli posesji pobieżnie zgarnia wierzchnią warstwę śniegu co jedynie pogłębia problem z możliwością pośliźnięcia się i upadku, co szczególnie dla osób starszych jest niezwykle niebezpieczne. Nieliczne części wspólne są posypane piaskiem – piszą.

Podobnie sprawa ma się z dojściem do schodów lub pasów na jezdni. Jak informują mieszkańcy, często dochodzi do stworzenia wału ze śniegu uniemożliwiającego bezpieczne pokonanie drogi. Zamarznięte błoto pośniegowe na jezdni i chodnikach, szczególnie w miejscach oznakowanych przejść dla pieszych, stanowi problem w bezpiecznym przejściu przez ulicę.

Umowę na realizację odśnieżania dróg gminnych w bieżącym okresie zimowym Urząd Miejski w Dęblinie podpisał z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Dęblinie. MZGK do zimowego utrzymania dróg, chodników i ścieżek rowerowych wykorzystuje dwa samochody ciężarowe wyposażone w pługi oraz posypywarki, dwa ciągniki wyposażone w pługi oraz rozsiewacze i koparko-ładowarkę przeznaczoną do załadunku materiałów oraz w razie potrzeby do wywozu śniegu.

– Do zimowego utrzymania przejezdności dróg i chodników, zgodnie z zawartymi umowami, wykorzystywana jest 30% mieszanka piaskowo-solna oraz piach. W ramach zawartych umów z zarządami dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych utrzymujemy przejezdność 68 kilometrów dróg gminnych i powiatowych oraz 35 kilometrów chodników i ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych – informuje Ireneusz Ochal, Kierownik Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych MZGK.

– Utrzymanie dróg i chodników w warunkach zimowych ma na celu zapewnienie możliwości korzystania z nich przez użytkowników – mówi Burmistrz Dęblina Beata Siedlecka. Jak przypomina burmistrz, na terenie Miasta Dęblin za odśnieżanie chodników dla pieszych odpowiedzialni są głównie właściciele nieruchomości na których zlokalizowane są chodniki.

– Zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych – wyjaśnia burmistrz. – W sytuacjach incydentalnych – brak odśnieżania przez właścicieli nieruchomości, których posesje przylegają do chodnika – wykonanie prac zleca miasto i ponosi za to dodatkowe koszty – dodaje.

W odśnieżaniu miasta najbardziej utrudniają zaparkowane w pasie drogowym auta

– Apelujemy także do zmotoryzowanych o przemyślane decyzje dotyczące miejsca parkowania pojazdów w okresie zimowym, szczególnie na osiedlu Lotnisko, które cierpi na niedostatek miejsc postojowych. Prosimy o niepozostawianie pojazdów przy jezdni i na chodnikach, ponieważ utrudnia to przejazd sprzętem ciężkim oraz dokładne odśnieżenie tych miejsc. Z przykrością stwierdzamy, że chodniki przeznaczone do poruszania się pieszych, są całe zastawione przez pojazdy. O przejeździe wózka osoby niepełnosprawnej ruchowo nie ma co nawet marzyć… – mówią mieszkańcy.

Sytuację potwierdza MZGK.

– Najbardziej przy odśnieżaniu miasta przeszkadzają zaparkowane w pasie drogowym auta. Między innymi problemy z odśnieżaniem są na osiedlu Lotnisko. Tam w ogóle jest ciasno. Ulica Urbanowicza jest bardzo wąska. Na ulicy Rogowskiego też jest problem. Nie jest tam odśnieżone tak jak powinno być – mówi Ochal. – Mieszkańcy parkują swoje auta na drogach, no ale z drugiej strony muszą coś z tymi samochodami robić – przyznaje.

Problematycznych miejsc w Dęblinie jest więcej.

– Takimi newralgicznymi miejscami w mieście są: ulica Leśki, Krótka, Polna, osiedle Jagiellońskie, Wiślana, Wiślana-Żwica, Lotnisko i 15 PP “Wilków”. Na przykład na osiedlu 15 PP “Wilków” są zatoczki przy chodniku. Kierowcy wjeżdżają w nie głęboko, przód auta wystaje na chodnik i tamtędy nawet mały pług nie przechodzi. Nie ma na to szans. Natomiast na ulicy Leśki auta zawsze – w dzień i w nocy – stoją zaparkowane po obu stronach drogi. Nawet osobówką nie ma tam możliwości spokojnie przejechać. Tym bardziej pługiem nie da rady – mówi Ireneusz Ochal.

 

W związku z powyższym, prosimy osoby odpowiedzialne i właścicieli posesji oraz władze miasta, o wspólne zadbanie o poprawę warunków życia mieszkańców Dęblina w tym szczególnym czasie i odpowiedzialne działania dotyczące odśnieżania – apelują mieszkańcy.

/fot.nadesłane/