Podpisano umowę na przebudowę internatu ZSZ nr 1 w Dęblinie

W poniedziałek Powiat Rycki podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie.

W ramach prac zostanie wykonane dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych całości budynku internatu, remont części parteru oraz przebudowa pionu sanitarnego na I piętrze wraz z powiększeniem łazienek i toalet.

Wartość zadania wyniesie 844 160,36 zł i zostanie wykonane przez firmę HoNESKA z Warszawy. Przedsięwzięcie będzie sfinansowane w 100% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zgodnie z umową przebudowa budynku ma się zakończyć do 31 sierpnia 2021 r. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pełnić będzie firma Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk z Łukowa.

Umowę w imieniu Zarządu Powiatu Ryckiego podpisali: Starosta Rycki Dariusz Szczygielski , Wicestarosta Rycki Monika Kośmińska, Skarbnik Powiatu Aneta Działa oraz w imieniu wykonawcy – Bożena Kuźlik.

/źródło:Starostwo Powiatowe Ryki/