Brązowa tarcza dla dęblińskiego ogólniaka w rankingu “Perspektyw” 2021

27 stycznia ogłoszono wyniki 23. edycji Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy”. Dęblińska szkoła znalazła się w pięćdziesiątce najlepszych liceów Lubelszczyzny. 

Ranking adresowany jest do absolwentów szkół podstawowych, którzy muszą podjąć decyzję odnośnie wyboru dalszej ścieżki kształcenia. W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane z  2186 liceów, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. Analizowano również inne czynniki, min.: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%) oraz osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych

Kryteria rankingu ustala Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, ekspertów ds. kształcenia z Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich  (KRASP), dyrektorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Tegorocznym pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska-  rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Liceum Ogólnokształcące im. 15 Pułku Piechoty „Wilków” w Dęblinie uplasowało się w tegorocznej edycji rankingu „Perspektyw”  na 37. miejscu wśród szkół lubelskich, tym samym otrzymując tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY. Tym samym szkoła awansowała na podium (w zeszłym roku było to miejsce 45). Liceum to miejsce przyjazne uczniom. Szkoła wyposażona jest w nowoczesne pracownie, środki dydaktyczne, zaś nauczyciele przygotowują uczniów do egzaminu dojrzałości na wysokim poziomie.

Dziękujmy za wszystkie miłe gesty i  słowa. Bardzo cieszymy się z kolejnego sukcesu. Zapraszamy absolwentów klas ósmych w nasze progi! ZSO

/inf.ZSO/