W Dęblinie powstał Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Od 1 lutego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dęblinie przy ul. Rynek 14 funkcjonować będzie Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

W Ośrodku zapewniona zostanie opieka psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Opieką zostaną objęte dzieci i młodzież z terenu powiatu ryckiego. Jak informuje SPZOZ, funkcjonowanie Ośrodka ma się opierać na współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym.

Do placówki mogą zgłaszać się rodzice dzieci oraz młodzież z powiatu ryckiego w przypadku występowania niepokojących objawów takich np. jak: problemy z komunikacją, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, podejmowanie zachowań autodestrukcyjnych, gdy dziecko wykazuje zaburzenia neurorozwojowe.

Ośrodek w Dęblinie oferuje m.in.: porady psychologiczno-diagnostyczne, psychologiczne, sesje psychoterapii indywidualnej, sesje psychoterapii rodzinnej, grupowej, sesje wsparcia psychospołecznego.

Jak zaznacza placówka, obecnie, ze względu na sytuację epidemiczną, pomoc udzielana będzie za pomocą narzędzi teleinformatycznych. W przyszłości praca Ośrodka będzie oparta na pracy środowiskowej – przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym.

Co ważne, aby zgłosić się na konsultację nie potrzebne jest skierowanie od lekarza. Świadczenie jest darmowe, w ramach NFZ. Pierwsza porada lub wizyta ma być zrealizowana do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia do placówki, z wyłączeniem sytuacji niezależnych od Ośrodka.

Świadczenia udzielane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Kontakt telefoniczny: 81 883 06 08

e-mail: kontakt@spzozdeblin.pl

Rejestracja internetowa: https://lekarzebezkolejki.pl

/fot.poglądowe/pixabay/