1 bdm: W lutym rusza kwalifikacja wojskowa

4 lutego w 1 batalionie drogowo-mostowym w Dęblinie, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowiska w korpusie podoficerów zawodowych.

Jak informuje Jednostka, preferowani są kandydaci posiadający prawo jazdy kat. C, C+E. Kwalifikacje rozpoczynają się o godz. 8.00.

Kandydaci do zawodowej służby wojskowej zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości + kserokopia, kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia (np. prawo jazdy) oraz potwierdzających posiadane wykształcenie, kserokopia dokumentów potwierdzających przebieg służby wojskowej (tj. szkolenia NSR, zaświadczenie z ćwiczeń rotacyjnych, zaświadczenie potwierdzających odbycie służby przygotowawczej, kserokopia odbytych ćwiczeń wojskowych lub służby zasadniczej z książeczki wojskowej, itp.).

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego na dzień kwalifikacji, ze względu na panującą pandemię COVID- 19, nie jest wymagane.

Kandydaci przybyli na kwalifikacje powinni stawić się w stroju sportowym (w tym obuwie sportowe halowe), ponadto w przypadku podtrzymania przez władze państwowe nakazu noszenia maseczek kandydaci zobowiązani są do ich posiadania.

Kontakt roboczy w sprawie kwalifikacji: sierż. Arkadiusz Chołuj, (tel. 261 515 448).

/fot.1bdm/