Adam Niedzielski: Po feriach uczniowie klas I-III wracają do szkół. Pozostałe obostrzenia pozostają bez zmian

Od 18 stycznia po pierwsze zdecydowaliśmy się o utrzymaniu wszystkich dotychczasowych obostrzeń oprócz uruchomienia nauczania stacjonarnego w klasach I-III w szkoła podstawowych – poinformował podczas poniedziałkowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Mamy za sobą bardzo trudną decyzję, która jest podejmowana w warunkach ogromnej niepewności dotyczącej dalszego rozwoju pandemii w Polsce. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wszędzie w Europie widzimy narastającą trzecią falę – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. – Mamy sytuację niejednoznaczną – na zewnątrz impulsy wskazujące na rozwój trzeciej fali pandemii w Europie, a z drugiej strony stabilną sytuację w Polsce. Ważąc wszystkie za i przeciw oraz opierając się na modelach prognostycznych doszliśmy do wniosku, że krokiem, który możemy wykonać, jest uruchomienie nauki stacjonarnej w klasach 1-3 – dodał.

Zasady bezpieczeństwa w etapie odpowiedzialności przedłużono do 31 stycznia.

Dziś rozpoczęła się ogólnopolska akcja testowania nauczycieli, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Badania potrwają do 15 stycznia 2021 r.

– Przebiega ona bez zakłóceń i potrwa do piątku. Tak, aby wszyscy nauczyciele klas 1-3 zostali przetestowani przed 18.01, dla najwyższego poziomu bezpieczeństwa w szkołach – poinformował dziś poprzez media społecznościowe minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Jak podaje MEN, badania są dobrowolne i bezpłatne. Mogli się na nie zgłosić się nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy szkoły, tj.: obsługa administracyjna, kierownictwo szkoły, personel sekretariatu, personel pomocniczy, personel odpowiedzialny za funkcjonowanie techniczne szkoły, personel sprzątający, a także personel wykonujący bieżące prace naprawcze na terenie szkoły.

Z ostatnich danych wynika, że do udziału w testach w całym kraju zgłosiło się ok. 165 tys. osób. Badania będzie można zrobić w 600 punktach wymazowych na terenie kraju. Wspomagać akcję będzie 130 zespołów Wojsk Obrony Terytorialnej.

Jednocześnie MEN, MZ i GIS opublikowało wytyczne dla klas 1-3 szkół podstawowych. Mają one na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. Z wytycznymi można zapoznać się pod linkiem: wytyczne.

/inf.,fot.MZ/