Do MSP przekazano unikatowy album z budowy Szkoły Orląt z lat 20-tych

Dziś w Muzeum Sił Powietrznych miała miejsce konferencja prasowa dotycząca przekazanego w ostatnich dniach zbioru 25 zdjęć i dokumentów po inż. Michale Trembeckim – kierowniku budowy kompleksu Szkoły Orląt w Dęblinie, z lat 20 – tych XX wieku. Dyrektor Muzeum poinformował także o przejęciu wieży ciśnień i wieży spadochronowej. 

Unikatowy zbiór fotografii i dokumentów dotyczący budowy infrastruktury Szkoły Orląt w Dęblinie przekazał do zbiorów Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Stanisław Chmura. Zdjęcia i dokumenty dotyczą budowy infrastruktury Szkoły Orląt w Dęblinie w 1 połowie lat 20-tych XX w.

– Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie otrzymało fantastyczny, wyjątkowy prezent na święta. Tuż przed 6 grudnia napisał do nas pan Stanisław Chmura z Leżajska, który zapytał bardzo dyplomatycznie, czy bylibyśmy zainteresowani kilkoma zdjęciami i dokumentami z Dęblina. Przejrzeliśmy dokładnie maila i załączniki. Okazało się, że jest to wyjątkowy, unikatowy zbiór 25 fotografii, które znajdowały się w albumie, który należał do budowniczego kompleksu Szkoły Orląt w Dęblinie, pana inżyniera Michała Trembeckiego – mówi Paweł Pawłowski, dyrektor MSP w Dęblinie.

W albumie „Lotnisko Dęblin 1926” znajduje się 25 szt. fotografii przedstawiających etapy budowy różnych budynków znajdujących się na lotnisku w Dęblinie. Tego kompleksu Garnizonu Dęblin, który nie jest nam znany dzisiaj.

– Obiektów już nie ma ale właśnie te zdjęcia prezentują te budowle, których historię chcemy poznać. Do tego przekazano fantastyczne dokumenty potwierdzające zatrudnienie inżyniera Michała Trembeckiego, który nadzorował i prowadził budowę Zakładów Lotniczych w Dęblinie. Budował również Skład Smarów i Paliw, wieżę ciśnień (…) – mówi dyrektor.

Zbiór przekazany do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie to łącznie 13 obiektów, stanowiących ważny przyczynek do historii kompleksu Garnizonu Dęblin.

Poza albumem przekazano m.in.: umowy sygnowane przez Szefa I Okręgowego Szefostwa Budownictwa inż. płk. Karola Heczkę, Szefa Departamentu IV Lotnictwa M.S. Wojsk. pułkownika Sztabu Generalnego inż. pil. Ludomiła Rayskiego; świadectwa, zaświadczenia, korespondencję z Okręgowym Szefostwem Budownictwa oraz Wojskowymi Zakładami Zaopatrzenia Aeronautyki.

Przekazane do zbiorów MSP archiwalia zostaną poddane opracowaniu naukowemu. Szerszej publiczności zostaną zaprezentowane w 2021 roku w wydawnictwie oraz na wystawie posterowej „Szkoła Orląt na starej fotografii”.

Muzeum przejmuje wieżę ciśnień i wieżę spadochronową

Podczas konferencji dyrektor Paweł Pawłowski przekazał również informację na temat przejęcia w ramach podpisanej w styczniu 2019 roku Koncepcji Rozwoju Muzealnictwa Wojskowego MSP, wyłączoną obecnie z użytku, wieżę ciśnień i wieżę spadochronową. Ma tam powstać wystawa, która będzie poświęcona historii Garnizonu Dęblin. Na szczycie wieży utworzony zostanie taras widokowy, kawiarnia muzealna wraz z windą panoramiczną.

– Ale przede wszystkim na dole, w czterech kondygnacjach będzie utworzona wystawa – historia Garnizonu Dęblin. Co ważne w tym przedsięwzięciu, to zrewitalizowane tego ważnego historycznego obiektu, który pojawia się we wspomnieniach pilotów, którzy tutaj służyli. Tuż obok znajduje się chyba ważniejszy obiekty – wieża spadochronowa. Wszyscy piloci, którzy tutaj przechodzili szkolenie lotnicze na tej wieży wykonywali skoki (…) – przypomina Pawłowski. – Opracowaliśmy projekt jej rewitalizacji. Mamy już rysunki, które pozwolą nam ją zdemontować i taki jest właśnie nasz plan, żeby dwa obiekty, dwie wieże uratować przed zniszczeniem – mówi dyrektor.

Obecnie Muzeum jest na etapie ustalania granic działki, którą przejmie w od Rejonowego Zarządu Infrastruktury MON w Lublinie. Po wytyczeniu granic rozpocznie się proces samej przebudowy i rewitalizacji obiektów.


inż. Michał Wacław TREMBECKI

Urodził się 11 września 1893r. we Lwowie. W latach 1905-1911 uczył się w Szkole Realnej w Stanisławowie, którą ukończył z świadectwem dojrzałości dnia 23.06.1911. W tym też roku podjął studia w c.k. Szkole Politechnicznej we Lwowie, w której był słuchaczem Wydziału Inżynierii. W trakcie studiów wielokrotnie otrzymywał nagrody „za znakomite postępy w nauce”.  W czasie I wojny światowej przerywa studia i wyrusza na front (odznaczony Medalem Waleczności). W 1919 podejmuje kontynuację studiów. 28.06.1923r. otrzymuje dyplom inżyniera dróg i mostów Politechniki Lwowskiej Wydziału Inżynierii. 15.12.1920r. zostaje bezterminowo urlopowany (w stopniu porucznika) z wojska z Intendentury Okręgu Generalnego we Lwowie, Wydział Mundurowy. Od 15 grudnia 1920 do 1 lipca 1922 obejmuje stanowisko Zastępca Kierownika Działu Budowlanego w Państwowej Fabryce Olejów Mineralnych „POLMIN” w Drohobyczu. Od 1 kwietnia 1923 do 1 kwietnia 1930 wykonuje funkcję kierownika budowy na lotnisku w Dęblinie – Centralne Zakłady Lotnicze. W tym czasie od 22.09.1926r. jest kierownikiem budowy Stacji Benzynowych i Smarów dla Lotnictwa.

/inf.,fot.MSP/DN/