Kontrolują gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej

W dniach od 11 do 13 grudnia w wybranych brygadach obrony terytorialnej, żołnierze zostaną wezwani do natychmiastowego stawienia się w jednostkach. Jest to element tak zwanej kontroli stawiennictwa, realizowanej w Wojskach Obrony Terytorialnej cyklicznie.

– Chodzi o to, by sprawdzić dyspozycyjność żołnierzy i wybrane wyposażenie oraz skontrolować stan sanitarny i oceniać na bieżąco wdrożone systemy powiadamiania i komunikacji z żołnierzami.  Losowo wybrani żołnierze zostaną poddani badaniom antygenowym na obecność koronawirusa – informuje płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy WOT.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej takie kontrole będą realizowane jeden raz w roku dla całej formacji oraz co najmniej jeden raz w kwartale dla każdej brygady OT.

– Z obowiązku stawiennictwa będą wyłączeni żołnierze oddelegowani do wykonywania zadań na rzecz służby zdrowia, realizujący zadania w ramach  operacji „Trwała Odporność”, przebywający na kwarantannie oraz izolacji po wykonywaniu obowiązków służbowych np. związanych ze służbą na oddziałach covidowych – mówi płk Pietrzak.

Kontrolą będzie objętych około 9 tysięcy żołnierzy.

/inf. płk Marek Pietrzak/fot.DWOT/