Dęblin: Zmiany w dowództwie 4SLSz i LAW

W poniedziałek Minister Mariusz Błaszczak wręczył nominacje na nowe stanowiska. MON o zmianach poinformował na Twitterze.

Minister Mariusz Błaszczak z dniem 1 grudnia 2020 roku na stanowisko rektora-komendanta LAW wyznaczył gen.bryg. Krzysztofa Cura, który dotychczas pełnił funkcje dowódcy 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego. Na stanowisku rektora-komendanta LAW zastąpi gen.bryg. Piotra Krawczyka, który nominowany został na zastępcę dowódcy Centrum Operacji Powietrznych.

Na miejsce dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego wyznaczony został gen. bryg. Wojciech Pikuła, dotychczasowy dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

Na miejsce dowódcy 4. SLSz wyznaczony został płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz. Dotychczas pełnił funkcje zastępcy dowódcy w 2. Skrzydle Lotnictwa Taktycznego z siedziba w Poznaniu.


gen. bryg. Krzysztof Cur

Służbę wojskową rozpoczął w 1985 roku jako podchorąży w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. Po jej ukończeniu objął stanowisko w 58. Lotniczym Pułku Szkoleniowym na stanowisku pilota instruktora. W latach 1990 – 2002 pełnił służbę w 23. Lotniczej Eskadrze Szkolnej w Dęblinie na stanowiskach pilota instruktora, starszego pilota, dowódcy klucza lotniczego oraz starszego inspektora bezpieczeństwa lotów. W latach 2003 – 2006 wykonywał zadania służbowe w 1. Ośrodku Szkolenia Lotniczego, po czym objął stanowisko specjalisty instruktora pilota w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. W listopadzie 2007 roku został skierowany do Szkoły Dowódczo-Sztabowej Wojsk Lotniczych w Stanach Zjednoczonych, a po jej ukończeniu w lipcu 2008 roku rozpoczął służbę w Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, kolejno na stanowiskach Szefa Szkolenia oraz Szefa Wydziału Szkolenia Lotniczego. Kolejne lata to służba w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie, 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie, Dowództwie Sił Powietrznych oraz Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie. W 2014 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 8. Bazy Lotnictwa Transportowego, a następnie skierowany na podyplomowe studia polityki obronnej  w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Po ich ukończeniu objął stanowisko Zastępcy Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, a następnie Prorektora ds. Wojskowych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (późniejszej Lotniczej Akademii Wojskowej).

Z dniem 4 listopada 2019 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Generał brygady pilot dr inż. Krzysztof Cur jest pilotem doświadczalnym 1 klasy samolotów tłokowych i turbośmigłowych oraz posiada klasę mistrzowską pilota wojskowego. Nalot ogólny to 4000 godzin. Był dowódcą Zespołu Lotniczego podczas akcji humanitarnej w Nepalu w 2015 roku oraz dowódcą Zespołu Lotniczego podczas repatriacji obywateli polskich z Ukrainy w 2015 roku.

Został odznaczony m.in. Lotniczym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Za dokonane zasługi został wyróżniony wpisaniem zasług do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. Na swoim koncie posiada również tytuły Pilota Roku, oraz Zasłużonego Pilota Wojskowego, a także wyróżnienie statuetką Ikara oraz wyróżnieniem honorowym: Błękitne Skrzydła.

14 sierpnia 2020 r. odebrał z rąk Prezydenta RP akt mianowania na stopień generała brygady.

płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie na kierunku pilot samolotów naddźwiękowych, studiów podyplomowych na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Poznańskiej, wyższych studiów magisterskich i podyplomowych studiów polityki obronnej na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. Zawodową służbę wojskową pełnił w 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego we Wrocławiu, 3 eskadrze lotnictwa taktycznego w Krzesinach, 6 eskadrze lotnictwa taktycznego, 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego i 2 Skrzydle Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. W swojej karierze wojskowej przeszedł przez liczne stanowiska w jednostkach lotniczych. Począwszy od starszego pilota, przez dowódcę klucza, starszego nawigatora eskadry, oficera sekcji, zastępcę dowódcy eskadry, starszego inspektora bezpieczeństwa lotów, szefa wydziału, szefa szkolenia, dowódcę 31BLT. W chwili obecnej jest Zastępcą Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.

W latach 2005 – 2007 odbył przeszkolenie na samolocie wielozadaniowym F-16 Fighting Falcon, zdobywając w bazach lotniczych w San Antonio (Texas), Enid (Oklahoma) oraz Tucson (Arizona) pierwsze doświadczenia na samolotach wysoko manewrowych, wykonując nalot na T-38 Talon i F-16 Fighting Falcon. Brał udział w kursie Tactical Leadership Programme we Florennes (Belgia), zdobywając uprawnienia do dowodzenia ugrupowaniami lotniczymi w walce powietrznej.

Płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz posiada wszystkie uprawnienia do wykonywania lotów samolotem wielozadaniowym F-16, w różnych warunkach atmosferycznych, w pełnym zakresie wykorzystania posiadanego uzbrojenia.

Odznaczony został: Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Odznaką tytułu honorowego Zasłużony Żołnierz – II stopnia, Odznaką Honorową Sił Powietrznych, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.

W 2009 roku został wyróżniony tytułami:

„Najlepszy Pilot Roku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”;

„Najlepszy Pilot Roku Sił Powietrznych”;

„Pilot Roku” 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Ma ponad 2300 godzin nalotu na wojskowych samolotach odrzutowych.

/inf.wojskopolskie.pl/fot.MON/