Dęblińska twierdza w publikacji IPN w Lublinie

Nakładem IPN w Lublinie ukazała się książka Dominika Ściskały „Pamiętniki kapelana wojskowego i inne zapiski z lat 1914 -1945. Pierwsze wydanie pamiętników ukazało się nakładem autora w 1926 r. w Cieszynie.

Ksiądz Dominik Ściskała jest postacią znaną historykom. W okresie I wojny światowej był kapelanem armii austro-węgierskiej, na początku 1915 roku przybył do dęblińskiej twierdzy. Przebywał w Dęblinie do 31 lipca 1918 r. Następne lata spędził głównie w Radomiu.

Jego wspomnienia, jako wnikliwego obserwatora,  przybliżają nam  życie codzienne i duchowe oraz ważne wydarzenia polityczne w Dęblinie z okresu I wojny światowej. Znajdziemy tam opis zniszczeń po wycofaniu się Rosjan, otworzenie kościoła dla żołnierzy i ludności cywilnej w dawnej cerkwi, bunt 6 pp legionów oraz wiele innych ciekawych faktów.

Obecne wydanie zostało rozszerzone o pamiętniki z okresu międzywojennego oraz II wojny światowej. Około 130 stron przeznaczono na ilustracje, wśród  których jest wiele dokumentów związanych z posługą w Dęblinie.

– Zapraszam do przeczytania tej książki, która przybliża codzienność w dęblińskiej twierdzy oraz wydarzenia, których był świadkiem ksiądz Dominik Ściskała – zachęca Grażyna Szczepańska, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dęblina.

/inf. Grażyna Szczepańska/