„Dęblin na kartach historii” – wyniki

Uczniowie dęblińskich szkół, pomimo pandemii, przystąpili do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu znajomości historii regionalnej.

Do Międzyszkolnego Konkursu Historycznego „Dęblina na kartach historii” zgłosiło się 23 uczniów. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach – test lub praca pisemna. Zadanie konkursowe polegające na rozwiązywaniu testu zorganizowano 4 listopada, a uczestnicy mogli zdobyć 40 pkt. Indywidualne prace konkursowe należało złożyć do 9 listopada. Praca miała zawierać biografię dęblinianina, którą oceniało trzech członków komisji, mając do dyspozycji po 26 pkt.

Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie w poszczególnych kategoriach:

Test

I miejsce

Weronika Dąbrowska, Zespół Szkół Ogólnokształcących

II miejsce

Maria Kopeć, Zespół Szkół Ogólnokształcących

Martyna Lesisz, Szkoła Podstawowa nr 3

III miejsce

Bartosz Skóra, Szkoła Podstawowa nr 4

Wyróżnienie

Wiktoria Piotrowska, Szkoła Podstawowa nr 4

Brajan Szymczyk, Szkoła Podstawowa nr 4

Praca konkursowa – biografia dęblinianina

I miejsce

Michalina Jędrys, Zespół Szkół Ogólnokształcących

II miejsce

Oliwia Janiszek, Zespół Szkół Ogólnokształcących

III miejsce

Nikola Pataj, Zespół Szkół Ogólnokształcących

Marta Sadkowska, Szkoła Podstawowa nr 3

Za organizację techniczną odpowiedzialna była komisja konkursowa składająca się z członków Towarzystwa Przyjaciół Dęblina i nauczycieli. Komisji przewodniczyła prezes Towarzystwa, Grażyna Szczepańska. – Serdecznie dziękujemy wszystkim za wysiłek włożony w przygotowanie i udział w konkursie – mówi prezes.

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w pierwszym tygodniu grudnia. Honorowy patronat nad konkursem sprawowała Burmistrz Miasta Beata Siedlecka. Organizatorem konkursu było Towarzystwo Przyjaciół Dęblina oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie.

/inf.Grażyna Szczepańska/