Terytorialsi z Dęblina pomagają w walce z COVID-19

Blisko 50 żołnierzy z 22 Batalionu Lekkiej Piechoty z Dęblina jest zaangażowanych w działania przeciwkryzysowe w regionie. 

Codzienne żołnierze 22 blp działając w swoim stałym rejonie odpowiedzialności tj. w powiatach: ryckim, puławskim, opolskim i kraśnicki, w ramach operacji Trwała Odporność, wspierają służbę medyczną, służbę sanitarną, Policję oraz samorządy w walce z rozprzestrzenianiem się pandemii, a także w łagodzeniu jej skutków. Aktualnie w działania zaangażowanych jest blisko 50 żołnierzy.

Tertorialsi wspierają szpitale i placówki medyczne w Dęblinie, Puławach, Rykach, Kraśniku i Poniatowej. Wykonują pomiary temperatur pacjentów i pracowników, zajmują się wstępną selekcją osób (triaż), pobierają materiał biologiczny na obecność koronawirusa w punktach stacjonarnych przy szpitalach. Ponadto w terenie cały czas pracuje mobilny zespół wymazowy. Terytorialsi pomagają także w Ośrodku Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Puławach. Zajmują się przede wszystkim pracami biurowymi, w tym np. ewidencją próbek.

Jak informuje kpt. Damian Stanula, oficer prasowy 2LBOT, żołnierze 22 blp wspierają również Policję w monitoringu osób w kwarantannie. Pełnią wspólne patrole w Puławach, Rykach, Dęblinie, Kraśniku, Opolu Lubelskim i Poniatowej. Celem tych działań jest ocena potrzeb osób przebywających w kwarantannie, ogólna ocena ich stanu zdrowia oraz sprawdzenie czy osoby te przebywa pod wskazanym adresem do kwarantanny. Łączone patrole Policji w żołnierzy WOT pozwalają na objęcie monitoringiem większej liczby osób.

Ostatni nabór w tym roku

Osoby, które chciałyby wstąpić w szeregi Terytorialsów i aktywnie włączyć się w działania pomocowe na rzecz swojej społeczności, mogą skorzystać z ostatniego w tym roku naboru do 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, który odbędzie się 12 grudnia. Ochotnicy z powiatów ryckiego, puławskiego, opolskiego i kraśnickiego mogą zgłaszać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Puławach. Wnioski o powołanie do służby można również składać przez Internet poprzez platformę ePUAP.

/inf.kpt.Stanula/fot.WOT/