Szkoła Podstawowa nr 5 w Dęblinie ogłosiła konkurs dla zerówek

W konkursie plastycznym „Mój wymarzony miś” mogą wziąć udział dzieci z klas “0” z terenu Dęblina. Termin nadsyłania prac mija 13 listopada. 

Tematem pracy jest zaprojektowanie postaci wymarzonego misia. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, nie publikowaną wcześniej i samodzielnie wykonaną pracę.

Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A4 dowolną techniką płaską: kredki, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera itp.), wyklejanki, wydzieranki, collage, itp..

Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, nazwa placówki, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do Konkursu. Do pracy powinna być dołączona zgoda/rodzica opiekuna prawnego na udział dziecka w Konkursie (załącznik).

Termin nadsyłania prac 13 listopada 2020.

Więcej informacji w regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.deblin.pl