Fundacja WOŚP kupi łóżka dla oddziałów COVID-19

Zarząd Fundacji postanowił, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kupi łóżka dla powstających oddziałów, których celem będzie walka z COVID-19 – poinformował w nagraniu opublikowanym na swoim profilu na Facebooku – Jurek Owsiak. W ten sposób Fundacja chce wesprzeć szpitale, które borykają się z problemami organizacyjnymi wynikającymi z obecnej sytuacji, a jednocześnie zapewnić ciągłość leczenia pacjentów z innymi problemami zdrowotnymi niż koronawirus.

Do tej pory do Fundacji coraz częściej docierały niepokojące informacje o przenoszeniu łóżek, które WOŚP kupiła chociażby dla oddziałów geriatrycznych.

– Jeszcze kilka tygodni temu walczyliśmy z tym i mówiliśmy – starajcie się tego nie demontować, z takim trudem to wszystko powstało, te stanowiska geriatryczne, te stanowiska psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. To oddziały, które mają nasz sprzęt, które mimo pandemii nadal ciężko pracują. Tam także są pacjenci! Jeżeli Państwo macie odgórne polecenie, żeby stworzyć taki oddział, proszę nas zawiadomić, ile łóżek trzeba kupić i my je kupujemy – apeluje Jerzy Owsiak.

Jurek Owsiak zapewnił także, że Fundacja WOŚP jest już po rozmowach ze sprawdzonymi polskimi firmami, które szpitalne łóżka produkują w Polsce i dzięki temu Fundacja może je zakupić od razu. Są to firmy, z którymi WOŚP do tej pory już współpracowała.

– Napiszcie do Fundacji – oprócz prośby dołączcie wszystkie pisma, które Wam każą takie oddziały stworzyć. Wtedy to wszystko będzie wiarygodne, prawdziwe, a my Wam kupimy także prawdziwe łóżka – zachęca Jerzy Owsiak.

Wszystkie placówki medyczne, które takie polecenie otrzymały i muszą od zera wyposażyć nowy oddział – mogą już dzisiaj zgłosić się do Fundacji WOŚP.

Pierwszym krokiem, który umożliwi WOŚP natychmiastowe podjęcie niezbędnych działań, powinno być napisanie przez odpowiednie organy szpitala wiadomości na adres wosp@wosp.org.pl (w temacie należy wpisać “Łóżka Covid-19”). W mailu należy poinformować o swoich potrzebach związanych z liczbą łóżek, a także dołączyć skan dokumentu potwierdzającego, że szpital ma taki oddział utworzyć.

Drugim krokiem będzie przesłanie  prośby drogą tradycyjną zgodnie ze wszystkimi dotychczasowymi zasadami Fundacji (https://www.wosp.org.pl/medycyna/sprzet/prosby-szpitalne), które są gwarancją tego, że sprzęt zakupiony za społeczne pieniądze będzie odpowiednio użytkowany, a także wykorzystywany w leczeniu osób, dla których został przeznaczony.

O wszystkich zakupach Fundacja WOŚP będzie informować na swoich stronach internetowych i profilach na Facebooku.

/inf.;fot.WOŚP/Anna Orzech/