Przedszkolaki z MP „ISKIERKA” w Dęblinie dziękują (zdjęcia)

Przekazano do użytku budynek Miejskiego Przedszkola Specjalnego nr 5 “Iskierka” wraz z infrastrukturą rekreacyjno – parkingową. Placówkę wyposażono w nowoczesny sprzęt. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 685 292, 43zł. Środki pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Dęblin.

– W imieniu całej społeczności SOSW w Dęblinie pragnę podziękować wszystkim, którzy w tym trudnym okresie pandemii dostrzegają osoby niepełnosprawne i ich potrzeby. Bardzo żałujemy, iż z powodu wzmożonego reżimu sanitarnego nie mogliśmy spotkać się 14 października 2020r. w SOSW, przeciąć wstęgi jako symbolu otwarcia nowej placówki – Miejskiego Przedszkola Specjalnego nr 5 „Iskierka”- mówi Beata Kursa, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie.

– Dziękujemy za inicjatywę Pani Burmistrz Beacie Siedleckiej, Radzie Miasta Dęblin oraz wszystkim pracownikom Urzędu, którzy przez rok byli z nami po to, by koordynować realizację projektu „Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW” – mówi dyrektor.

– Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy swoim wsparciem spowodowali, iż możemy stwierdzić, że nasze Przedszkole jest nie tylko piękne, ale również kompleksowo i profesjonalnie wyposażone! Estetyczna baza, specjalistyczny i nowoczesny sprzęt – to  wszystko, by dzieci się rozwijały i usamodzielniały. Organ prowadzący naszą placówkę pozwolił na rozszerzenie oferty SOSW o Szkołę Przysposabiającą do Pracy, Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Przedszkole Specjalne. Śmiało możemy uznać, iż Miasto Dęblin i powiat rycki są przyjazne osobom niepełnosprawnym. A dzięki Państwa hojności doposażyliśmy przedszkole w brakujący sprzęt: Dyrektor WZL w Dęblinie– 5 000zł (na zakup dwóch projektorów multimedialnych, sprzęt nagłośnieniowy i muzyczny), Starostwo Powiatowe w Rykach – zakup odkurzacza, Przewodniczący i Radni Rady Miasta Dęblin – zakup kosiarki; Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta Dęblin oraz Dyrektorzy szkół, przedszkoli, żłobka – zakup drukarki i przekazanie leżaczków (MP nr 4); pracownicy SOSW – termosy gastronomiczne – wymienia Beata Kursa. – Dziękując Państwu za okazaną pomoc, życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz radości dnia codziennego. Zapraszamy gorąco do SOSW w Dęblinie! – dodaje

/inf.SOSW/fot.Katarzyna Gruszczyńska; SOSW/