PKO Bank Polski przekazał samochód dla Szpitala Powiatowego w Rykach

W poniedziałek, 19 października w ramach działań podejmowanych na rzecz walki z Covid-19, Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego przekazała samochód osobowy dla Szpitala Powiatowego w Rykach. 

– Samochód został pozyskany od Fundacji PKO Banku Polskiego za pośrednictwem Ministerstwa Aktywów Państwowych. Pojazd będzie wykorzystywany w przedsięwzięciach związanych z walką z pandemią COVID-19. Już wczoraj tym samochodem zostały przetransportowane środki ochrony osobistej i dezynfekujące z Lublina – informuje Beata Kocięcka, Prezes Szpitala Powiatowego w Rykach.

– Cieszymy się, że tak wiele osób, firm wspiera działalność Szpitala Powiatowego w Rykach. W obecnym czasie kiedy szpital jest na pierwszej linii walki z COVID-19 każda pomoc jest bardzo potrzebna. Dzięki między innymi takim gestom utwierdzamy się w przekonaniu, że ponowne uruchomienie szpitala ma sens – mówi Monika Kośmińska, Wicestarosta Powiatu Ryckiego.

Od początku epidemii Grupa Kapitałowa Banku działała w zakresie wsparcia społecznego. Przekazała darowizny pieniężne o łącznej wartości ponad 6 mln PLN szpitalom, w tym jednoimiennym i laboratoriom, pomagając w zakupie niezbędnego do walki z COVID-19 sprzętu medycznego i środków ochrony. Grupa przekazała darowizny rzeczowe szpitalom, placówkom medycznym, domom pomocy społecznej i domom dziecka w całej Polsce, w tym m.in. maseczki i kombinezony ochronne, 141 samochody na potrzeby szpitali, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Podjęła współpracę merytoryczną z instytucjami rządowymi wspierając realizację programu Tarcza Antykryzysowa.

– Od początku pandemii Covid-19 zaangażowanie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego związane było z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa i wiązało się z dużym wsparciem społeczności lokalnych. Łączna wartość pomocy udzielonej przez spółki Grupy wyniosła ponad 23 mln PLN – informuje Krzysztof Korzenecki, Dyrektor Oddziału PKO BP w Rykach.

Fundacja PKO Banku Polskiego m.in. w porozumieniu z Warsaw Genomics, dokonała zakupu i zleciła wykonanie bezpłatnych, zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2. Dodatkowo, w ramach koalicji pracodawców, zainicjowanej przez Warsaw Genomics, Fundacja udostępniła swój numer konta na rzecz koalicji pracodawców, a z pozyskanych od firm i osób fizycznych środków, sfinansowała kolejną pulę testów diagnostycznych.

Za walkę z pandemią COVID-19, ratowanie polskiej gospodarki i służby zdrowia PKO Bank Polski S.A. (Bank) został wyróżniony w IV edycji Nagród Gospodarczych Polskiego Radia w kategorii Filantrop Polski.