Powiat Rycki w grupie samorządów obszaru Powiśla (zdjęcia)

Puławski, rycki, opolski i kraśnicki – cztery powiaty określane jako tzw. obszar Powiśla, wraz z Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, podejmą wspólne działania na rzecz rozwoju regionalnego.

List intencyjny w sprawie nawiązania współpracy, został uroczyście podpisany w poniedziałek, 19 października w obecności Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, który został patronem przedsięwzięcia. Jak podkreślano wielokrotnie podczas spotkania, dzięki wykorzystaniu wspólnego potencjału i synergii działań, obszar Powiśla ma szanse dobrze przygotować się i maksymalnie wykorzystać szanse, wynikające z nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.

– Samorządy z obszaru Powiśla podjęły wspólne działania zmierzające do ustalenia potrzeb oraz priorytetowych przedsięwzięć, których wyznaczenie pozwoli na lepsze ukierunkowanie środków przeznaczonych na rozwój regionu w nowym okresie programowania. Wspólne inwestycje realizowane w partnerstwie zarówno pomiędzy samorządami, jak i z parterami społeczno-gospodarczymi, będą miały większą szansę otrzymania wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowania ze środków UE – powiedział Starosta Rycki Dariusz Szczygielski w trakcie uroczystości.

Równolegle prace rozpoczął zespół ekspercki, którego zadaniem jest przygotowanie ankiety, diagnozującej lokalny potencjał i potrzeby. Już wkrótce trafi ona do samorządów gminnych i instytucji położonych w obszarze Powiśla.

/inf.;fot. Starostwo Powiatowe Rykach/Starostwo Powiatowe Puławy/