Dzień Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie (zdjęcia/wideo)

Jak co roku, 14 października w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 odbywało się święto wszystkich nauczycieli. Mimo obostrzeń sanitarnych i tym razem uczniowie nie zawiedli. Były kwiaty i moc miłych życzeń i podziękowań składanych osobiście oraz online.

Dzień Nauczyciela uświetniło uroczyste spotkanie wszystkich nauczycieli z Dyrekcją szkoły o godzinie 13.20 w auli szkolnej. Dyrektor Jolanta Kiebzak przywitała bardzo ciepło całe Grono Pedagogiczne i podziękowała pedagogom za trud włożony w pracę nad kształtowaniem twórczych postaw młodego pokolenia oraz przygotowaniem go do aktywnego życia w społeczeństwie. Złożyła zebranym życzenia, by radość i życzliwość sprzyjała budowaniu jakości pracy szkoły, a zadowolenie z osiąganych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wypełniało codzienność szkolną.

Głos zabrała również obecna na uroczystości Przewodnicząca Rady Rodziców, Anna Tarkowska, która w imieniu wszystkich rodziców życzyła nauczycielom zdrowia, siły i wytrwałości w pracy nad kształceniem i wychowaniem młodego pokolenia. W imieniu Samorządu Uczniowskiego wystąpiła uczennica klasy 1 tk Magdalena Raczyńska i w ciepłych słowach zwróciła się do nauczycieli dziękując im za rozwijanie uczniowskich pasji i odkrywanie talentów. Życzyła, aby wdzięczność uczniów wynagradzała trudy niełatwej nauczycielskiej pracy, a pamięć wychowanków sprzed lat stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę nauczyciele odgrywają w życiu każdego ucznia.

Po przemówieniach Dyrektor wręczyła zasłużonym nauczycielom Nagrody Dyrektora Szkoły.

Spotkanie uświetnił krótkim recitalem uczeń klasy 2 te Piotr Niewiadomski, zaś tort od Starostwa Powiatowego dostarczony osobiście przez wicestarostę Monikę Kośmińską i Naczelnik Wydziału Edukacji Małgorzatę Grzechnik uczynił spotkanie bardziej słodkim.

/inf. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie/fot.;wideo ZSZ nr 1/