Akcja Narodowego Czytania w dęblińskiej bibliotece (zdjęcia)

Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie ponownie włączyła się w Narodowe Czytanie. 5 września przed główną siedzibą biblioteki, przy ul. Okólnej, zebrali się wszyscy aktywnie uczestniczący w czytaniu oraz słuchacze.

Była to już 9 edycja zainicjowanej przez Prezydenta RP akcji Narodowego Czytania, która ma popularyzować czytelnictwo i pokazywać bogactwo polszczyzny poprzez wielkie dzieła narodowej kultury, będące ważnym elementem naszej polskiej tożsamości. Tym razem czytano “Balladynę” Juliusza Słowackiego.

Dramat powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Tegoroczne wydarzenie rozpoczął skecz pt. „Covid i Balladyna” przygotowany i zaprezentowany przez zespół pracowników dęblińskiej biblioteki. Zaraz po kabaretowym klimacie, uczestnicy spotkania mogli zaprezentować własne interpretacje czytanych kolejno fragmentów dramatu. Wśród czytających była Beata Siedlecka, Burmistrz Miasta Dęblin, Monika Kośmińska, Wicestarosta Powiatu Ryckiego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele UM, instytucji oświatowych, kulturalnych, a także dyrektorów i uczniów dęblińskich szkół, jak również delegację z Muzeum Sił Powietrznych i uczelni LAW.

Tegoroczne Narodowe Czytanie w Dęblinie miało również międzynarodowy charakter. Placówka kooperowała (za obopólnym patronatem) z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników (MSAADP) Virtualia ART z siedzibą w Belgii. Prezes stowarzyszenia, Yvette Popławska wraz z polską pisarką i poetką, Ewą Rzepecką, odczytały fragment dzieła Juliusza Słowackiego. Integracja oraz współpraca biblioteki z Zagranicą, Virtualia ART oraz Panią Yvette ma na celu promowanie i upowszechnianie czytelnictwa i polskiej literatury wśród Polonii.

Całości towarzyszył słodko-owocowy poczęstunek, a także oprawa muzyczna, o którą zadbała Luiza Borkowska-Ziółkowska.

W trakcie spotkania była możliwość stemplowania własnych egzemplarzy “Balladyny” okolicznościową pieczęcią a także zakupu książki pt. “Kościoły, kaplice, kapliczki i krzyże w Dęblinie: znaki wiary i pamięci” pod redakcją Grażyny Szczepańskiej, wydaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dęblina, przy finansowej pomocy UM w Dęblinie.

Dziękujemy Pani Monice Żmudzie – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury oraz pracownikom za współpracę.

/inf.Milena Kłos-Jędrys, Luiza Borkowska-Ziółkowska/fot.C. Pyrka PC59/