Dęblin: Przy osiedlu Stawy wymienią wiatę przystankową (zdjęcia)

Do końca sierpnia ma zostać wymieniona wiata autobusowa na ul. Stawskiej na wysokości osiedla Stawy. Nowa konstrukcja zastąpi starą i zniszczoną wiatę. 

Nowoczesny przystanek autobusowy przy ul. Stawskiej ma stanąć jeszcze w te wakacje.

– Mając na względzie obecny stan i estetykę istniejącej wiaty przystankowej, zlokalizowanej przy ul. Stawskiej w Dęblinie, w rejonie osiedla Stawy informuję, że zostały podjęte starania mające na celu wymianę tej wiaty. Realizacja tego zadania przewidziana jest w okresie wakacyjnym bieżącego roku, niezwłocznie po dostarczeniu wiaty przez producenta – informuje Marcin Daniel z Urzędu Miasta w Dęblinie.

Koszt wiaty wraz z kosztami transportu wyniesie 4 674 zł brutto.