Dni techniczne na dęblińskim lotnisku (zdjęcia)

Sukces każdego lotu zależy nie tylko od wyszkolenia pilota, ale w ogromnej mierze od perfekcyjnego przygotowania statku powietrznego przez specjalistów z eskadr technicznych. Dlatego, jak co miesiąc, w 41 Bazie Lotnictwa Szkolnego technicy lotniczy zaangażowani byli w wykonywanie obsług technicznych.

Obsługi techniczne przeprowadza się w celu zapewnienia nie­zawodności statku powietrznego w czasie lotu, określenia jego stanu technicznego i doprowadzenia go do stanu zgodnego z normami technicznymi. Lipcowe dni techniczne poświęcone były między innymi na wykonanie obsługi „A” na samolocie TS-11 Iskra. Wykonuje się ją raz na 10 dni, lub po dwóch zmianach lotnych. Ważna jest przez kolejne 7 dni.

– W obsłudze biorą udział mechanicy poszczególnych specjalności, skupiając się na przeglądzie wyposażenia samolotu i jego elementów, takich jak silnik, płatowiec, osprzęt nawigacyjny, czy też instalacja elektryczna, hydrauliczna i pneumatyczna. Każdy z mechaników pracuje pod nadzorem dowódców obsług lub starszego technika klucza – zaznacza dowódca obsługi klucza osprzętu lotniczego, st. chor. sztab. Włodzimierz Filipowski.

Jak informuje por. Ewa Złotnicka – oficer prasowy 4 SLSz, ważnym elementem obsługi „A” przeprowadzanym przez techników jest pobranie odstoju paliwa z układu paliwowego w celu zbadania go w laboratorium materiałów pędnych i smarowniczych pod kątem ewentualnych zanieczyszczeń, które mogłyby wpływać na bezpieczną eksploatację samolotu.

Dokonuje się również sprawdzenia agregatów, stanu instalacji olejowej i paliwowej, luku podwozia i amortyzatorów. TS-11 jest samolotem szkolno-bojowym, dlatego też sprawdzenie działka i celownika jest nieodzowną częścią skontrolowania systemu uzbrojenia. Po kompleksowym sprawdzeniu samolotu i przygotowaniu przez specjalistów eksploatacji, wykonywana jest próba działania silnika.

– Ze względu na głośną pracę silnika, mechanicy porozumiewają się za pomocą ustalonych gestów. Świadczy to o ich doskonałym zrozumieniu w swojej profesji, doświadczeniu i znajomości siebie nawzajem, a co najważniejsze – pomaga wykonywać swoje zadania bezpiecznie – podkreśla dowódca obsługi.

Obsługi techniczne przeprowadzane cyklicznie przez techników i mechaników lotniczych są dla pilotów gwarancją, że statki powietrzne, które będą pilotowali są sprawne i kompleksowo przygotowane do bezpiecznego wykonywania zadań.

/inf, zdj: por. Ewa Złotnicka/4SLSz