Burmistrz Siedlecka jednogłośnie otrzymała absolutorium

Podczas XXXII Sesji Rady Miasta Dęblin radni przyjęli raport o stanie gminy. Także tego dnia radni jednogłośnie podjęli decyzję o przyznaniu Burmistrz Dęblina Beacie Siedleckiej wotum zaufania. Jednogłośnie udzielili burmistrz również absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok.

XXXII Sesja Rady Miasta Dęblin odbyła się 7 lipca. Podczas jej trwania radni przyjęli raport o stanie gminy. Odczytane zostały sprawozdania finansowe oraz wykonawcze wszystkich wydziałów Urzędu Miasta Dęblin.

Pozytywnie na temat realizacji ubiegłorocznego budżetu wypowiedziała się Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. Podobnie budżet zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Podczas głosowania obecnych było 12 z 15 radnych, którzy jednogłośnie udzielili Burmistrz Beacie Siedleckiej wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu 2019.

Przed głosowaniem Przewodniczący Rady Miasta Dęblin Maciej Krygrowski podsumował wykonanie budżetu za 2019 rok oraz podziękował wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, podkreślając ich zaangażowanie. Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka po otrzymaniu wotum zaufania i absolutorium podziękowała Radzie Miasta Dęblin, Naczelnikom wydziałów oraz wszystkim pracownikom dzięki, którym wykonanie budżetu 2019 było możliwe w 100%.

 

/inf.Kamil Krypski/fot.UM/