Szkolenia Terytorialsów w reżimie sanitarnym (zdjęcia)

Lubelscy Terytorialsi w ubiegłym tygodniu przeszli szkolenie z Wojskami Operacyjnymi podczas manewrów Anakonda 20. Powrócili również do szkoleń rotacyjnych. Program szkoleniowy w trzecim kwartale zakłada odnowienie nawyków bojowych, rozszerzenie kompetencji przeciwkryzysowych oraz wznowienie szkoleń podstawowych.

Działalność 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w najbliższym kwartale będzie ukierunkowana na zapewnienie balansu pomiędzy realizacją szkoleń, a utrzymaniem gotowości do niesienia wsparcia w ramach działań przeciwkryzysowych. Zmodyfikowany program szkolenia umożliwi rozszerzenie kompetencji żołnierzy OT o działania przeciwkryzysowe, przy jednoczesnym podtrzymaniu zdolności bojowych. Wszystko po to, by w oparciu o pozyskane wnioski i doświadczenia z „Odpornej Wiosny” rozwijać umiejętności i kwalifikacje żołnierzy oraz lepiej przygotować ich na ewentualną kolejną falę epidemii oraz inne zdarzenia kryzysowe.

Program szkolenia na „okres przejściowy”

Szkolenia w czerwcu, organizowane we współpracy z PSP, SG, Policją oraz innymi rodzajami sił zbrojnych, nakierowane są na przygotowanie instruktorów szkoleń przeciwkryzysowych. Z kolei od lipca do września obligatoryjnie wrócą szkolenia rotacyjne, które będę organizowane w trzech blokach tematycznych. Pierwszy to zajęcia podtrzymujące zdolności bojowe, drugi blok dotyczy wsparcia samorządów terytorialnych, opieki medycznej i inspekcji sanitarnych w walce z pandemią. Tematyką trzeciego bloku będzie wsparcie wojska w sytuacjach kryzysowych niemilitarnych, typowych dla stałego rejonu odpowiedzialności pododdziału. Szkolenie będzie prowadzone w formie zajęć teoretycznych i praktycznych uzupełnionych e-learningiem.

Żołnierze 2 LBOT na ćwiczeniach Anakonda 20

Doskonałą formą podtrzymywania i rozwijania zdolności bojowych żołnierzy 2 LBOT oraz umiejętności współdziałania z innymi rodzajami sił zbrojnych był udział w tegorocznych manewrach Anakonda 20, organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W dniach 12-13 czerwca br. żołnierze OT z batalionów z Chełma i Zamościa ćwiczyli wspólnie z 10 Brygadą Kawalerii Pancernej, 1 Brygadą Lotnictwa Wojsk Lądowych oraz 3 Batalionem Zmechanizowanym. Na pasach taktycznych w Sitańcu i Srebrzyszczu doskonalili umiejętności współdziałania z Wojskami Operacyjnymi w swoim SRO, realizowali zadania z zakresu patrolowania, rozpoznania, organizacji punktów kontrolnych, posterunków obserwacyjnych, prowadzenie działań taktycznych i działań nieregularnych.

Szkolenia rotacyjne – specjalisty i zgrywające

Już w ten weekend, w dniach 20-21 czerwca odbywają się kolejne szkolenia rotacyjne. Ok. 1350 żołnierzy 2 LBOT ćwiczy w swoich stałych rejonach odpowiedzialności, m.in. w miejscowościach: Bychawa, Strzyżewice, Wysokie, Jastków (pow. lubelski); Świerże, Dubienka (pow. chełmski); Ruda (pow. łukowski), Krasnystaw, Rońsko, Izbica, Żółkiewka (pow. krasnostawski), Włodawa oraz Dąbrowa (pow. tomaszowski). Celem tych szkoleń jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności w ramach pełnionych funkcji w pododdziałach, reagowanie w sytuacjach kryzysowych i współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi, m.in. strażą pożarną.

Jak wyglądają szkolenia w reżimie sanitarnym?

Każdorazowe stawiennictwo ochotników na szkolenie jest poprzedzone wywiadem na temat stanu ich zdrowia oraz dotychczasowej aktywności. Wszyscy żołnierze zostają wyposażeni w środki ochrony osobistej. Dowódcy żołnierzy są zobligowani do udzielania instruktażu w zakresie profilaktyki zakażeń. Szkolenia są prowadzone w grupach liczących maksymalnie 10-12 żołnierzy, a na cały okres szkolenia do grupy szkoleniowej są przydzieleni ci sami instruktorzy. Grupy szkoleniowe są separowane od siebie, dotyczy to zajęć jak również zakwaterowania, żywienia oraz transportu. Pomiar temperatury żołnierzy jest dokonywany każdorazowo przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu szkolenia. Ponadto wstrzymana zostanie możliwość korzystania z urlopów i przepustek w czasie szkoleń.

Ostatecznie to jednak na dowódcach będzie spoczywała odpowiedzialność za bezpieczeństwo żołnierzy. Muszą oni na bieżąco monitorować sytuację epidemiologiczną w stałym rejonie odpowiedzialności, a w przypadku dużego ryzyka zakażeń mogą wstrzymać zaplanowane szkolenie lub powołanie żołnierzy z rejonów o dużym ryzyku zakażeń.

/inf. kpt. Damian Stanula/fot. WOT/