Konkurs czytelniczy w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Wiktoria Cybula oraz Maria Lipska udzieliły najlepszych odpowiedzi w szkolnym konkursie czytelniczym z języka angielskiego.

Konkurs czytelniczy z języka angielskiego przeprowadzono w czwartek, 4 czerwca. Ze względu na formę nauczania prowadzoną obecnie, zrealizowano go za pomocą używanego przez szkołę narzędzia – platformy Microsoft Office 365.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów Technikum, a także Szkoły Branżowej. Uczestnicy mieli za zadanie przeczytać opowiadanie „In Another Country” autorstwa amerykańskiego pisarza Ernesta Hemingwaya.

Pytania konkursowe sprawdzały nie tylko znajomość lektury, ale także umiejętności językowe uczniów. Najlepsze odpowiedzi zostały udzielone przez Wiktorię Cybulę z klasy ITRR4 oraz Marię Lipską z klasy 2TEO.

Celem konkursu była popularyzacja literatury anglojęzycznej wśród młodzieży, rozbudzanie pasji czytelniczych oraz aktywizowanie uczniów do rozwijania umiejętności językowych.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, a zwyciężczyniom gratulujemy.

/inf. Daria Madejska/fot. ilustracyjne pixabay/