Młodzieżowe lato fotograficzne w Kazimierzu Dolnym

Młodzieżowe lato fotograficzne, to nowa inicjatywa Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki we współpracy z kazimierskim fotografem Maksem Skrzeczkowskim. Zajęcia mają na celu wywołać kreatywność, rozbudzać i rozwijać zainteresowania z zakresu fotografii i poszerzać doświadczenia poprzez aktywność twórczą z wykorzystaniem całego potencjału, jaki daje nam malowniczy Kazimierz.

Ośrodek zaprasza dzieci i młodzież do udziału w spotkaniach fotograficznych raz w tygodniu. Pierwsze z nich odbędzie się 17 czerwca 2020 o godzinie 16:00 w siedzibie KOKPiT.
Najbliższe planowane wydarzenie to udział w Kazimierskiej Wiośnie Fotograficznej, która w tym roku połączy dorosłych fotografów z dziećmi i młodzieżą chcącą wejść w świat ludzi spoglądających na otoczenie przez wizjer aparatu.

W spotkaniach mogą wziąć udział dzieci i młodzież także spoza Kazimierza Dolnego.

KOPiT