Wojewoda ogłosił nabór wniosków o objęcie dopłatą przewozów autobusowych

Wojewoda Lubelski ogłosił kolejny nabór wniosków o objęcie dopłatą w roku 2020 transportu zbiorowego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu na rok 2020 będzie prowadzony od dnia 22 do 29 maja 2020 r.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej jest  państwowym funduszem celowym. Z Funduszu dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Kwota Funduszu przyznana dla województwa lubelskiego na rok 2020 na dofinansowanie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi: 66 360 613,11 zł.

Dopłata ustalona została w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ogłoszenie o naborze wniosków o objęcie dopłatą w roku 2020 z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej, wniosek o objęcie dopłatą w roku 2020 z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej, załącznik do wniosku o objęcie dopłatą, znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

/inf.LUW/fot.poglądowe/