Obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Dęblinie

Tegoroczne obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja ze względu na panującą pandemię koronawirusa Covid – 19 odbyły się bez udziału mieszkańców miasta i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów.   

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:00  Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele Parafii Wojskowej w Dęblinie pw. Matki Boskiej Loretańskiej. Mszę celebrowali proboszcz tamtejszej parafii ks. płk Zenon Pawelak i ks. por. Marek Pruszkowski, ks. mgr Dariusz Wójcik z parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie oraz ks. dr Remigiusz Niewęgłowski z parafii pw. Pisa V Papieża w Dęblinie. Mszę Świętą można było obejrzeć on-line na kanale YouTube Parafii Wojskowej w Dęblinie.

Po Mszy Świętej delegacja władz samorządowych Dęblina reprezentowanych przez Burmistrza Miasta Dęblin Beatę Siedlecką i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Dęblin Mieczysława Grobla w asyście Komendanta – Rektora Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie gen. bryg. pil. dr Piotra Krawczyka złożyła wiązankę i zapaliła znicz na pomniku śp. gen. bryg. pil. Szczepana Ścibiora.

Delegacja władz samorządowych Miasta Dęblin odwiedziła także dęblińskie miejsca Pamięci Narodowej. Odwiedzono Cmentarz Parafialny, Komunalny, Wojskowy przy ul. Balonnej oraz pomniki na terenie miasta: mogiłę żołnierzy AK, grób ks. Stanisława Hładuniaka, pomnik Nieznanych Ofiar Bombardowania Niemieckiego, obelisk ku czci żołnierzy 15 P.P. Wilków, pomnik Bohaterów 15 P.P. Wilków poległych 1918-1920, obelisk ku czci Ofiar Sybiru oraz pomnik ku czci Poległym i Pomordowanym w latach 1939-1945 Społeczeństwo Dęblina.

Ostatni punktem tegorocznych obchodów trzeciomajowego święta było złożenie przez dwuosobowe delegacje, wieńców przed pomnikiem Niepodległości na placu przed Ratuszem Miejskim. Hołd poległym za Ojczyznę oddali przedstawiciele: dęblińskiego samorządu, władz powiatowych, dęblińskich jednostek wojskowych, służb mundurowych, zakładów pracy, organizacji kombatanckich, związków harcerskich, stowarzyszeń oraz placówek oświatowych.

Podczas uroczystości wiązanki złożyły następujące delegacje:

 1. Władze Samorządowe Miasta Dęblin
 2. Władze Powiatu Ryckiego
 3. 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
 4. Lotnicza Akademia Wojskowa
 5. 1. Batalion Drogowo-Mostowy w Dęblinie
 6. Jednostka Wojskowa w Stawach
 7. Placówka Żandarmerii Wojskowej w Dęblinie
 8. Lokalna Grupa Działania – Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej
 9. Dyrektorzy Placówek Oświatowych
 10. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie
 11. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Dęblinie
 12. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Dęblinie
 13. Zarządy Osiedli Miasta Dęblin
 14. Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Sił Powietrznych
 15. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ “Solidarność” w SP nr 3
 16. Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Lubelskiego Oddział Dęblin
 17. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie
 18. Związek Emerytów i Rencistów Oddział Rejonowy w Dęblinie oraz Polski Związek Diabetyków Koło Nr 7 w Dęblinie
 19. Związek Harcerstwa Polskiego w Dęblinie
 20. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Dęblinie
 21. Towarzystwo Przyjaciół Dęblina
 22. Dęblińskie Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Dęblińskie Stowarzyszenie Sportowe “Orlęta”
 23. Polski Związek Wędkarski Koło nr 4 i Polski Związek Wędkarski Koło “Start”

Organizatorem tegorocznych obchodów 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja było Miasto Dęblin.

/inf., fot. UM Dęblin/Kamil Krypski/