Wyróżnienie i awans w Lotniczej Akademii Wojskowej (zdjęcia)

Z rąk Rektora-Komendanta za bezinteresowną działalność płk pil. dr inż. Ireneusz Smykla otrzymał wyróżnienie. Natomiast mjr Maciej Ruszuk odebrał awans oficerski.

W miniony poniedziałek Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej, gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk wręczył  rozkaz o mianowaniu na kolejny stopień wojskowy i wyróżnienie.

Awans na stopień podpułkownika otrzymał mjr Maciej Ruszuk z Ośrodka Szkolenia Personelu służb Ruchu Lotniczego LAW. Wyróżnienie za szczególne zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie honorowych akcji krwiodawstwa otrzymał płk pil. dr inż. Ireneusz Smykla. Płk. Smykla na co dzień jest szefem Katedry Płatowca i Silnika, opiekunem Klubu Honorowych Dawców Krwi LAW oraz dwóch kół naukowych: Naukowego Koła Astronomicznego i Spadochronowego Koła Naukowego.

– Klub Honorowych Dawców Krwi LAW istnieje 4-ty rok jako organizacja studencka LAW (wcześniej WSOSP). Jestem jego opiekunem i współorganizatorem. Prezesem jest pchor. Przemysław Rodkiewicz, który oddał już ponad 6 litrów krwi. Ja mam na koncie prawie 85 litrów oddanych przez 40 lat. Podczas akcji krwiodawstwa pomagam przy niektórych sprawach organizacyjnych i logistycznych – informuje płk. Smykla.

– Spotykamy się podczas wyjątkowej uroczystości. Gratuluje wyróżnienia oraz awansu na kolejny stopień oficerski. Dziękuję za ogromne zaangażowanie i włożony trud w powierzone zadania oraz za to, że dbacie o ciągły rozwój naszej Akademii – szczególnie w tak trudnym czasie pandemii – podkreślał Rektor-Komendant LAW, gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk.

/inf., zdj. LAW/E.C./