Nowoczesne nauczanie zdalne w ZSO w Dęblinie 

Od 15 kwietnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących rozpoczęto pracę na platformie Microsoft Office 365. Aplikacją zapewniającą sprawny e-learning jest TEAMS, z którego korzysta również wiele korporacji, uczelni i firm. Można z nim pracować na laptopie, komputerze stacjonarnym, smartfonie lub tablecie, zatem dostęp do niej jest ułatwiony. W ZSO w Dęblinie korzystają z niej również najmłodsi uczniowie.

Dzięki platformie nauczyciele, wychowawcy mają bezpośredni kontakt z klasą, można prowadzić lekcje video lub audio. Zamieszczać dla uczniów różnorodne materiały i jednocześnie pomagać im w nauce poprzez, np. podgląd pulpitu czy bieżące konsultacje. Praca na platformie umożliwia sprawdzanie wiedzy uczniów poprzez testy, tworzenie różnorodnych dokumentów i prac. Czat na platformie z powodzeniem zastępuje znane powszechnie komunikatory.

Przy użyciu aplikacji Teams można także przeprowadzić radę pedagogiczną albo zebranie z rodzicami, jako wideokonferencję. W jednym miejscu znajduje się wszystko, co potrzebne do pracy zdalnej w szkole.

– Obecna sytuacja wymogła konieczność innego, choć atrakcyjnego i postępowego podejścia do nauki. Model komunikacji online w procesie dydaktycznym jest atrakcyjną formą zwłaszcza dla uczniów, o czym świadczy duże zainteresowanie uczniów pracą w tej aplikacji. Również najmłodsi uczniowie naszej społeczności chętnie sięgają po taką formę kontaktu ze swoimi wychowawcami, za którymi niewątpliwie tęsknią – mówią nauczyciele z ZSO w Dęblinie. – Wraz z Microsoft Office 365 TEAMS wkraczamy pewnym krokiem w edukację na miarę XXI wieku, a dzięki wirtualnym spotkaniom możemy integrować się oraz zapewnić sobie poczucie wspólnoty w tych trudnych chwilach – dodają.

/źródło: ZSO w Dęblinie/fot. poglądowe/