Dęblin: Urzędnicy zachęcają do płacenia rachunków przelewem

W związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym, Urząd Miasta Dęblin zaleca dokonywanie płatności podatków i opłat lokalnych w formie bezgotówkowej (za pomocą przelewów z rachunków bankowych).

Jednocześnie  informujemy, że  wszelkie zobowiązania pieniężne wobec Gminy można regulować w oddziale  Banku Pekao (Dęblin, ul. PCK 3) bez prowizji.

Płatności podatków i opłat należy dokonać na  indywidualne rachunki wskazane w decyzji podatkowej bądź w informacji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszelkie pytania w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Finansowym:

  • podatki pod nr tel. 81 8830 278,
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod nr  tel. 81 8830 467.