Zatrzymany za nieprzestrzeganie kwarantanny

58-letni mieszkaniec gminy Kłoczew w powiecie ryckim został zatrzymany za niestosowanie się do kwarantanny. Teraz odpowie za to przed sądem.  Policja apeluje o rozsądne i odpowiedzialne zachowanie oraz przestrzeganie wprowadzonych dla bezpieczeństwa nas wszystkich ograniczeń i zakazów.

Policjanci zostali powiadomieni, że mieszkaniec gminy Kłoczew nie stosuje się do kwarantanny. 58-letni mężczyzna był widziany w urzędzie gminy oraz sklepie. Takie skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia mieszkańców. Ryccy policjanci ustalili miejsce pobytu mężczyzny i go zatrzymali. Teraz odpowie za przestępstwo przed sądem.

– Apelujemy o rozsądne i odpowiedzialne zachowanie oraz przestrzeganie wprowadzonych dla bezpieczeństwa nas wszystkich ograniczeń i zakazów – apeluje rycka policja.

Przypominamy, że w myśl nowych przepisów, w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł.