Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie podsumował projekt “Europejskie umiejętności – zawodowy start”

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie zakończył się projekt „Europejskie umiejętności – zawodowy start”. Jego uczestnikami byli uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik lotniczy. W projekcie udział wzięło w sumie 64 uczniów z klas trzecich i czwartych. W ramach projektu uczestnicy odbywali dwutygodniowe staże w Sewilli w firmie ADA Instituto Tecnico Superior.

27 września ubiegłego roku ostatnia grupa uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie zakończyła swój staż w Hiszpanii. Dzięki możliwości wyjazdu uczniowie zauważyli, jakie możliwości otwiera przed nimi europejski rynek pracy, co wpłynęło na wzrost motywacji do efektywniejszego kształcenia w zawodzie. Jak zapewnia szkoła, znacznie podniosła się samoocena i poczucie własnej wartości uczestników. Dzięki konieczności komunikowania się w języku obcym w sytuacjach życia codziennego i w pracy, mieli możliwość doskonalenia umiejętności językowych. Skonfrontowali swoją wiedzę oraz znajomość języka angielskiego i hiszpańskiego także w realnym środowisku pracy.

Wykonując działania bezpośrednio na stosowanych w Europie statkach powietrznych, posługując się specjalistycznymi narzędziami oraz stosując międzynarodowe procedury obsługowe zweryfikowali i rozwinęli posiadane umiejętności zawodowe poprzez praktyczne ich wykorzystanie.

Wyjazd był także okazją poznania odmiennej kultury i tradycji Hiszpanii. Zwiększyła się tolerancja, otwartość oraz ciekawość świata. Program kulturowy przygotowany w ramach projektu, zapewniał m.in. wycieczki do miejsc takich jak Kordoba, Malaga, Kadyks, Grenada czy Italica znacznie przybliżyły kulturę, pozwoliły poznać architekturę i obyczaje panujące w kraju goszczącym.

Z udziału w projekcie skorzystała także kadra nauczycielska. Opiekunowie nawiązali współpracę międzynarodową, poznali metody pracy stosowane w instytucji partnerskiej oraz organizacji przyjmującej, podnieśli swoje kompetencje językowe.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności – certyfikat wydany przez organizację partnerską EuroMind, kartę oceny ECVET oraz najważniejszy dokument sygnowany podpisem Narodowej Agencji Programu Erasmus+ – Europass Mobilność.

Jak zapewnia placówka, udział w projekcie ugruntował pozycję szkoły na rynku kształcenia zawodowego. Stał się też przekazem dla chcących podjąć kształcenie zawodowe, że szkoła stara się zapewnić swoim wychowankom jak najlepsze możliwości do odbywania praktyk zawodowych, umożliwia zdobycie międzynarodowych certyfikatów oraz rozwój osobisty.

Oto niektóre opinie uczestników o udziale w projekcie:

Dominik

Pobyt w Hiszpanii oceniam pozytywnie, spotkałem tu wielu ciekawych ludzi i zdobyłem doświadczenie w zawodzie, które będzie przydatne w przyszłości. Odwiedziłem wiele ciekawych miejsc, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Dzięki naszej koordynatorce, Dominice i tłumaczce Marcie poznałem kulturę i obyczaje Hiszpanów. Mam nadzieję, że pewnego dnia wrócę do Sewilli, ponieważ były to dwa niezapomniane tygodnie w moim życiu.

Damian

Bardzo podobała mi się współpraca polsko-hiszpańska i praca zespołowa. To nauczyło mnie wielu nowych i dobrych rzeczy. Podobały mi się również wszystkie nasze podróże, mam nadzieję, że to się powtórzy. Naprawdę chcę ponownie wrócić do Hiszpanii.

Vitaliia

Jestem zachwycona Hiszpanią i Sevillą. Dużo się tutaj nauczyłam. Staż pozwolił mi poszerzyć wiedzę. Wszyscy przyjęli nas bardzo serdecznie i próbowali nauczyć nas czegoś nowego.

Koordynatorzy projektu: Artur Misiak, Marzena Teodorowicz.

/inf., zdj. ZSZ 1/